ក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

公司简介

编号

10006057  

岗位

食品饮料

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

>200

区域

金边市

联系人

Mr. Makara

联系电话

016 526446

传真

邮箱

hr@mastersukisoup.com

网站

地址

ផ្ទះលេខ364 មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង3 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
Quality Control Officer 金边市;  Apr-05-2018
Purchasing Officer 金边市;  Apr-05-2018
Marketing Executive 金边市;  Apr-05-2018
European Chef 金边市;  Apr-05-2018
Cook 金边市;  Apr-05-2018
Japanese Chef 金边市;  Apr-05-2018
Branch Manager 金边市;  Apr-05-2018
Runner 金边市;  Apr-05-2018
Restaurant Supervisor 金边市;  Apr-05-2018
Assistant Branch Manager 金边市;  Apr-05-2018
Warehouse Manager 金边市;  Apr-05-2018
Recruitment Manager 金边市;  Apr-05-2018
Receptionist 金边市;  Apr-05-2018
 
首页   上页  下页  尾页  当前页:1  页数:1  总数:13   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh