មេទីណា ហ៊្វូតវែរ ខូអិលធីឌី

公司简介

编号

10018404  

岗位

制造业

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

区域

干拉省

联系人

Mrs. Roth Mony LEOM

联系电话

012 651 059

传真

邮箱

sokpheng88@gmail.com

网站

地址

ផ្លូវជាតិលេខ៣ គីឡូទី៣៤ ភូមិក្រាំងគាំ ឃុុំត្បែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
 
首页   上页  下页  当前页:1  页数:0  总数:0   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh