ក្រុមហ៊ុនលក់សំបកកង់ម៉ូតូម៉ាក SHIHFA

Company Profile

ID

10018791  

Function

General Business Services

type

Private Limited Company

employees

50-100

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

012-955255

Fax

Email

cheahun.lwg@gmail.com

Website

Address

ទីតាំងធ្វើការនៅចាក់អង្រែក្រាម

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
ផ្នែកកាន់ឃ្លាំង ទាំង២ភេទ ($250-$300) Phnom Penh;  Dec-14-2019
ផ្នែកចេញបុងរៀបឥវ៉ាន់ (ភេទស្រី) Phnom Penh;  Dec-14-2019
ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ (ភេទប្រុស) 350$_500$ Phnom Penh;  Dec-14-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:3   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh