មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលភាសាបរទេសនិងកុំព្យូទ័រ

公司简介

编号

10021490  

岗位

教育

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

10-50

区域

金边市

联系人

HR Department

联系电话

0979090814​/ 010 575454

传真

邮箱

clc4ever168@gmail.com

网站

地址

Phnom Penh

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ៥នាក់​($150 Up) 金边市;  Oct-16-2018
 
首页   上页  下页  尾页  当前页:1  页数:1  总数:1   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh