សហគ្រាស ទៀ ណាំហាក់

Company Profile

ID

10023939  

Function

General Business Services

type

Private Limited Company

employees

Location

Banteay Meanchey

Contact Person

HR

Phone

078 78 78 04 / 077 78 78 30 / 071 778 78 30 / 015 23 24 22

Fax

Email

tea.namhakhr@gmail.com

Website

Address

ផ្លូវលេខ ២ ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរិសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
ផ្នែកឃ្លាំង (Warehouse)$180 ដល់ $250 Banteay Meanchey;  May-21-2019
ផ្នែកកាន់បញ្ជីអតិថិជនជំពាក់ (Account Receivable)$180 ដល់ $250 Banteay Meanchey;  May-21-2019
ផ្នែកលក់ (Salesman)$200 Banteay Meanchey;  May-21-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:3   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh