ក្រេប៉ូ

Company Profile

ID

10023943  

Function

Banking & Finance

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR Department

Phone

០១២ ៥៥ ៦០ ១៨ / ០៩៨ ៩១ ៩០ ៧៤ / ០៨១ ២៩០ ០០០

Fax

Email

krepomicrofinance@hotmail.com

Website

Address

ស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ.រ.រ. ដែលមាន អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦អា ភូមិត្នោតជ្រុំ៤ សង្កាត់បឹងទំពុន២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
Credit officer មន្ត្រីឥណទាន ចំនួន ៣០នាក់ (បន្ទាន់) ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី ២០០$-៣៥០$ Phnom Penh;  Mar-02-2019
បេឡាធិការសាខា(Branch Cashier)$180–$250 Phnom Penh;  Mar-02-2019
នាយកប្រតិបត្តិការ(Operation Manager)$800 – $1,200 Phnom Penh;  Mar-02-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:3   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh