ឃ្លាំង សេង ហួត (ទិញ លក់ ជួល និង​ បង់រំលស់)

Company Profile

ID

10024001  

Function

General Business Services

type

Private Limited Company

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

096 68 33 168/ 078 94 74 99/ 088 678 598

Fax

Email

pro.senghout@gmail.com

Website

Address

ជ្រៃកោង វេងស្រេង ជាប់សាលាអន្តរជាតិ BELTEI ជិតរង្វង់មូលចោមចៅ៥០០ម៉ែត

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ(បន្ទាន់)​(800$ - 1,000$) Phnom Penh;  Mar-03-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:1   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh