ឃ្លាំង សេង ហួត (ទិញ លក់ ជួល និង​ បង់រំលស់)

Company Profile

ID

10024001  

Function

General Business Services

type

Private Limited Company

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

096 68 33 168/ 078 94 74 99/ 088 678 598

Fax

Email

pro.senghout@gmail.com

Website

Address

ជ្រៃកោង វេងស្រេង ជាប់សាលាអន្តរជាតិ BELTEI ជិតរង្វង់មូលចោមចៅ៥០០ម៉ែត

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh