热门职位

 • Account Tax Officer - Arunaco Co.,Ltd
 • Engineer Technician (For Production) - Arunaco Co.,Ltd
 • Marketing (Assistant & Officer) - Arunaco Co.,Ltd
 • ផ្នែកឌីហ្សាញ ​(Design) - Longwei Group Co., Ltd
 • Sale & Marketing Manager ($800 - $1,200) - THC-TOOLS SUPPLIER
 • Sales Supervisor ($500-$800) - THC-TOOLS SUPPLIER
 • Sales Executive ($300-$500) - THC-TOOLS SUPPLIER
 • Electrician (15 Positions ) - Taing Kim Sreng Co., Ltd called (KSR)
 • ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ ១៥​នាក់ (250$~300$) - Longwei Group Co., Ltd
 • ផ្នែកការរិយាល័យ​ (3នាក់) - Longwei Group Co., Ltd
 • General Manager (Salary: 1500$ -2500$) - Rubber Industry Company
 • Admin Manager - University of Puthisastra (UP)
 • Sales Manager (General Trade) - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Sales Representative (Many Positions) - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Account Receivable Supervisor - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Nurse - Horseware Products(Cambodia) Co., Ltd
 • Sales Executive (Logistics) - TIGRON LOGISTIC CO.,LTD
 • CASHIER - TIGRON LOGISTIC CO.,LTD
 • Sale Marketing - Heng Nguon Company LTD
 • Vice President - CamHR Information(Cambodia) Co., LTD

Warehouse manager

公司名称

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)   

公司性质

其他

岗位

教育

员工数量

>200

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

管理

招聘人数

行业

教育

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Dec-16-2016

截止日期

Jan-15-2017

工作描述

  - motivating, organizing and encouraging teamwork within the workforce to ensure set productivity targets are met;
- training staff and monitoring their performance and progress;
- communicating with other departments, staff groups and customers;
- overseeing stock control and processing orders;
- ensuring quality, delivery and budget objectives are met;
- delivering and fulfilling objectives and directions from the operation's headquarters;
- carrying out responsibilities for the use of automated and computerized systems;
- responding to and dealing with customer communication by email, fax and telephone;
- keeping stock control systems up to date and planning future capacity requirements;
- producing regular reports and statistics on a daily, weekly and monthly basis;
- briefing team leaders on the issues for that particular day;
- visiting customers to monitor the quality of service they are receiving;
- ensuring the health, safety, cleanliness and security of the work environment;
- Overseeing the planned maintenance of vehicles, machinery and equipment.

职位要求

  ** Desired Qualifications:
- Bachelor Degree in relating field
- At least 2 years of experience in relating filed
- Be able to communicate effectively
- Highly responsible, self-motivated and able to work under time pressure

** Job Requirements:
- Bachelor Degree in relating field
- At least 2 years of experience in relating filed
- Initiative and creative
- Evaluates programs and suggests modifications
- Ability to establish priorities, organize, schedule and solve problems and tasks
- Good interpersonal skill
Working Conditions and Physical Effort:
- This position in an office environment and extensive travel to company subsidiaries and stations will be necessary,
- S/he collaborates directly with principle and others Head of Department.

** Contact Person : Mr. Heng Meng
- Phone : (855) 86 282841
- Email : hengmeng@mjqeducation.edu.kh
- Website : www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

** Address: #11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh.

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Mr. Heng Meng

联系电话

(855) 86 282841

邮箱

hengmeng@mjqeducation.edu.kh

网站

http://www.ais.edu.kh; www.aii.edu.kh; www.mjqeducation.edu.kh

地址

#11A, St. 402 Sangkat Tomnup teuk, Khan ChomkaMorn. phnom penh

公司简介

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005 គឺជា ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបាននិងកំពុងឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយផ្តោត សំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍។

Mengly J. Quach Education, founded in 2005, is one of the leading education providers in Cambodia. With the successful growth and expansion of the company, we are looking to strengthen our workforce.

អត្ថប្រយោជន៍ការងារ (Benefits) ៖
- Competitive salary
ទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។
- Health insurance
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
- 24h worldwide accident insurances
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ24ម៉ោង លើ24ម៉ោង ទូទាំងសាកលលោក។
- Life insurance of USD 12,000
ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន12,000ដុល្លារ។
- Maternity and paternity leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកលម្ហែមាតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកនារី និងលម្ហែបិតុភាពសម្រាប់បុគ្គលិកបុរស។
- Sick leave and annual leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។
- Paid national holidays
ទទួលបានការឈប់សម្រាកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការងារ។
- Marriage leave
ទទួលបានការឈប់សម្រាករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។
- Professional development through conference, seminar, workshop, etc.
ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងកម្មវិធីបំពាក់បំប៉នផ្សេងៗ។
- Monthly bonus for staff via division
ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដប្រចាំខែតាមផ្នែកនីមួយៗ។
- Dr. Mengly J. Quach Scholarship for staff and their children
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីសិក្សាសម្រាប់បុគ្គលិក និងកូនបុគ្គលិក។
- Bonus for outstanding staff
មានឱកាសជាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នើម ហើយទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្ដពីសាលា។
- Progressive salary increase based on experience and performance
មានឱកាសឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមសមត្ថភាពការងារ និងបទពិសោធន៍។

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加