热门职位

 • ជំនួយការគណនេយ្យ (Finance Assistant ) - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • ផ្នែកទីផ្សារ (Marketing Officer) - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • ផ្នែកលក់ខុនដូរ (Condominium Seller) - MING HOUR GROUP Co.,LTD.
 • Operation Executives 2 positions - Expolanka Freight (Cambodia) Ltd
 • Operations Manager In an International Freight Forwarding Company. - Expolanka Freight (Cambodia) Ltd
 • IT Officer - Arunaco Co.,Ltd
 • Sales Executvie ( $200- $220 ) - MPM oil
 • Sales - HDMS MEGA STORE CO., LTD
 • Delivery | ផ្នែក​ដឺកជញូន - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • ជាងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ (250$--400$) - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • ​Marketing​ / QT测试员 (350$ - 400$) - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • Digital Marketing - HDMS MEGA STORE CO., LTD
 • Secretary - HDMS MEGA STORE CO., LTD
 • Accounting Clerk ($250 - $450) - ឌីអេសអិល២ អិនធើប្រាយ (DSLII Interprises Co.,Ltd
 • Financial Consultant - Prudential (Cambodia) Life Assurance Plc.
 • Agency Development Manager - Prudential (Cambodia) Life Assurance Plc.
 • 总经办助理(700-1K+美金)/翻译(500-800) - CAMBODIAN NICE SATELLITE TELEVISION STATION CO.,LTD
 • Quality Assurance ( QA ) - Diadent (Cambodia)Co.,Ltd
 • 总经理助理 ($900 以上) - 西港赌场
 • ផ្នែកលក់និង ផ្នែកទីផ្សារ ២នាក់ (ប្រុស) - ម្រេចកំពតខ ធម្មជាតិ១០០%

Aircraft Fueler_Sihanouk Vill ($250-$400)'

公司名称

HRINC (Cambodia) Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

招聘服务

员工数量

100-200

区域

金边市

职业等级

初级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

技工/保养

招聘人数

11

行业

能源/电力/水/石油煤气

薪水

面议

学历

其他

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

~

工作地点

西哈努克市;

发布日期

Dec-19-2016

截止日期

Jan-18-2017

工作描述

  • ប្រតិបត្តិការងារទទួលប្រេងតាមឡាន
• ប្រតិបត្តិការងាររក្សាប្រេងទុក រួមទាំងការងារត្រួតពិនិត្យការវាស់ប្រេងប្រចាំថ្ងៃ
• ប្រតិបត្តិការងារចែកចាយប្រេងតាមឡានដល់យន្តហោះ
• ត្រួតពិនិត្យនិងអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពប្រេង
• ប្រតិបត្តិការងារការថែទាំឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់ឃ្លាំងប្រេងនិងអគារទីកន្លែងធ្វើការ
• ចូលរួមនិងរីករាយក្នុងការចូលរួមរាល់ការប្រជុំអំពីសុវត្តិភាពរាល់លើក
• ពាក់ឈុតប្រតិបត្តិការនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឧបករណ៍ការពារសុវត្តិភាពចំពោះបុគ្គលិកម្នាក់ៗអោយបានត្រឹមត្រូវ
• ត្រួតពិនិត្យមើលការខុសត្រូវឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនិងសុវត្តិភាពទាំងអស់អោយមានសុវត្តិភាពល្អដែលអាចប្រើការបានគ្រប់ពេលរួមទាំងឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យចាប់ហ្គាសដែលគ្រោះថ្នាក់និងសញ្ញាភ្លើងប
• ប្រតិបត្តិការងារផ្សេងៗតាមដែលប្រធានប្រគល់អោយ
• ស្វែងរកប្រភពហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតចំពោះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន
• រាយការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតមានក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
• ចូលរួមក្នុងការហាត់សមពន្លត់អគ្គីភ័យរាលពេលដែលមានការកំណត់ (Emergency Drill)

职位要求

  • សញ្ជាតិកម្ពុជា
• បានសិក្សាផ្នែកជំនាញណាមួយ
• អាចស្ដាប់ និយាយ និងសរសេរភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
• អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីមូលដ្ឋានបានល្អ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet and Email)

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Mr. HONE Sokvy

联系电话

023 211 437

邮箱

hone.sokvy@hrinc.com.kh

网站

http://www.hrinc.com.kh

地址

Building #10, Oknha Pich Avenue (Street 242), Sankat Chaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh

公司简介

HRINC (Cambodia) Co., Ltd is Cambodia's leading human resource and recruiting agency with over twenty years of experience helping organizations and new investors enter the market and find the right resources. We provide a full portfolio of human resource services including HR Consulting, Outsourcing, Training & Recruitment Services (executive search & head hunting).

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加