热门职位

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Marketing Officer - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • E-Money Business Assistant - Metfone Company
 • E-Money Business Manager - Metfone Company
 • Assistant HR Manager (Mony- Sat; 7am to 4pm)+Benefit - YI DA MANUFACTURER COMPANY LIMITED
 • General Manager ($2K) - WarmMoon Corporation
 • Stock Controller (ចំនួន2នាក់) - Seng Hout FaFa Food
 • Content Writer – Freelance, Part Time and Full Time - HelloKrupet
 • Medical Editor – Freelance, Part-Time or Full-Time - HelloKrupet
 • Translator (Khmer) – Freelance, Part Time and Full Time - HelloKrupet
 • Sales (Sale Grill meats on Carts) - Mr. Grill (FAST GOOD FOOD)
 • Field Investigator (15 Positions) 200-300 USD - JACCS Finance (Cambodia) Plc
 • Pharmacy - Junior Supervisor (01) & Sale Assistant (02) - AEON (Cambodia) Co., Ltd
 • Sales in Shop (Female, $190) - N.Cat
 • Sale and Marketing ($200-$500 ) - HIGH TECH OFFICE AUTO CO,.LTD
 • Job Opportunity $500 to $2500 - Grand China Life Insurance PLC
 • Receptionist/Administrative Assistant - HOROGRAPHY & KARAT CO. LTD
 • Cashier - CamEd Business School
 • Receptionist ( Night Shift ) 招待员 - Bali Resort
 • HRA (Payroll) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.

Electrician

公司名称

ISI STEEL CO., LTD.   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

制造业

员工数量

>1500

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

建筑/工程

招聘人数

2

行业

工程

薪水

面议

学历

本科

性别

语言

英语-- 普通   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Dec-19-2016

截止日期

Jan-17-2017

工作描述

  • គ្រប់គ្រងការងារលើប្រពន្ធ័ភ្លើងសំរាប់ផលិតកម្មដើម្បីធានាអោយដំណើរការផលិតពុំមានការរាំងស្ទះ
• ចាត់ចែងប្រពន្ធ័ការពារ និងហានិភ័យដែលបង្កដោយបញ្ហាអគ្គិសនីអោយបានត្រឹមត្រូវ
• កំណត់ទិសដៅ និងផែនការអនុវត្តន៍ការងារសំរាប់តំហែទាំផ្នែកអគ្គិសនីអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត
• ត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញការសំអាតបរិដ្ឋានការងារដែលកាន់កាប់ទៅតាមបទដ្ឋាន៥S
• គ្រប់គ្រងសំភារៈអោយបានត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបាត់បង់
• អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំតំរូវ។
职位要求

  • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកបច្ចេកទេស/មេកានិច
• បទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ
•​​​ ជំនាញបច្ចេកទេស/មេកានិច
•​ ជំនាញគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍
•​ មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ ចេះធ្វើការងារជាក្រុម​​ និងអាចធ្វើការក្រោមសម្ផាធ​៕

BENIFITS:

 Bonus
 Yearly Salary Increment
 Insurance
 Others

HOW TO APPLY:

 Contact Person : Linda Soy (Ms.)/Lun Seila ( Mr.)
 Telephone : 097-806-9464/ 070-824-247/ 093-300-414
 Email :recruitment@isisteel.com.kh

ADDRESS:Phum Tropang Thloeung, St,Veng Sreng ,Sangkat Chaom Chao, Khan Phor Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Ms.Linda/Ms.Mealea/Mr. Sokhim

联系电话

070-824-247 /010-999-518/ 010-656-242

邮箱

recruitment@isisteel.com.kh

网站

http://www.isisteel.com.kh

地址

Phum Tropang Thloeung, St,Veng Sreng ,Sangkat Chaom Chao, Khan Phor Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

公司简介

From a very humble beginning as a small roofing sheet roll former in 1997, ISI STEEL, A member of
ISI GROUP, has successfully transformed itself from a family-run business into a midsize corporation leading Cambodia's steel processing industry. With modern processing facilities, world class management system and technology, dedicated staff and nationwide distribution network serving our customers nationwide, ISI STEEL has become a truly reliable and respectable local brand synonymous with quality roofing and wall cladding systems and structural steel products.

This would not have been possible without the strong supports of our customers, local and international business partners, our staff's dedication and hard work, and last but not least the government efforts for maintaining the political stability and sustainable economic growth.
To ensure our company’s sustainable development and industry leading position, we are committed to further invest in upgrading our manufacturing facilities, expanding our distribution network, building up our human capital, technology infrastructure, and product innovations to better meet our customer's need and expectation.

While continuing to strengthen our core capabilities in the manufacturing and distribution of quality coated steel products, we have over the years ventured into a number of related diversifications such as pre-engineering steel building fabrication, property development including industrial park, residential, offices and resorts developments, and other construction materials trading business through our subsidiary and affiliated companies to capture the opportunities in the growing economy of Cambodia.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加