热门职位

 • Sale Supervisor - LightMan Trading Co., Ltd
 • Engineering Staff (03 posts ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Legal Officer( 1 Post ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( 02 positions ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Shop Lady ( Sale Representative) - 3SH International Co.,Ltd
 • ផ្នែកលក់(ភេទប្រុស/ភេទស្រី) Sales/销售员 (160$-700$) - MOBILE EXPERT TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • 翻译 - Golden Sea
 • Export Customer Service - G Link Express Logistics(Cambodia) Ltd
 • Shipping Officer - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Warehouse Executive - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • HR Compliance Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Project Engineer - HAINAM (ASIA) Switchboards Co.,Ltd
 • Accounting Assistant - Pathmazing Inc
 • eCommerce Sales Manager - Pathmazing Inc
 • Customer Service Consultant - Pi Pay Co., Ltd.
 • Sales Representative (FMCG and Food Service) - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Account Receivable Assistant - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Secretary and Admin Assistant - LSH (CAMBODIA) PTE., LTD
 • Restaurant Service or Kitchen Staff - DARA Beef Restaurant from Japan
 • Finance Executive - THANSUR BOKOR CASINO

Cashier(130$-250$) no experience

公司名称

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )   

公司性质

非政府组织

行业

非盈利组织/慈善/社区服务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

岗位

出纳/接待员

招聘人数

3

行业

商务

薪水

$200-$500

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

18 ~ 35

工作地点

金边市;

发布日期

Dec-30-2016

截止日期

Jan-29-2017

工作描述

  - Itemizes and totals purchases by recording prices,
departments, taxable and nontaxable items; operating
a cash register.
- Enters price changes by referring to price sheets
and special sale bulletins.
- Discounts purchases by redeeming coupons.
- Collects payments by accepting cash, check, or
charge payments from customers; making change for
cash customers.
- Verifies credit acceptance by reviewing and
recording driver's license number; operating credit
card authorization system.
- Balances cash drawer by counting cash at beginning
and end of work shift.
- Provides pricing information by answering questions.
- Maintains checkout operations by following policies
and procedures; reporting needed changes.
- Maintains safe and clean working environment by
complying with procedures, rules, and regulations.
- Contributes to team effort by accomplishing related
results as needed.

职位要求

  - Energy Level, Dependability, Productivity, Customer
Service, Professionalism, Attention to Detail, Customer
Focus, General Math Skills, Informing Others, Basic
Safety, Job Knowledge.

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Humance Resource

联系电话

011/093 986-969 & 096/076 227-5775

邮箱

cvaseanjobs.sophanna@gmail.com

网站

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

地址

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

公司简介

ការិយាល័យជ្រើសរើសនិងផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ASEANJOBS COMMUNITY ORGANIZATION.

- បានបង្កើតឡើងតាំងពី​​ 10/04/2011
- ជួយស្វែងរកនិងជួយផ្លាស់ប្តូរការងារជូន​ប្រជាជនកម្ពុជា​បានឆាប់រហស័និងងាយស្រួល
- ជួយសំរបសំរួលនិងផ្ដល់ការងារជួន ទោះជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ គ្មានជំនាញ ឬមានចំណេះដឹងទាបក៏ដោយ
- ជួយផ្លាស់ប្តូរការងារពីការងារឆ្ងាយមកជិត ពីប្រាក់ខែតិចទៅ
ច្រើន ពីឋានះតួនាទី​ទាបឡើងទៅខ្ពស់ ពីបទពិសោធន៍ការងារដដែលៗទៅថ្មីៗ
- ពិគ្រោះយោបល់និងផ្តល់ព័តមានមិនគិតប្រាក់ថ្លៃសេវា
- មិនមានការកាត់ប្រាក់ខែជាដាច់ខាត។

*** ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានរៀបចំកម្មវិធីសំភាសន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់(ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម) និងបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងថ្ងៃតែមួយ(ក្នុងរយះពេល៤ឬ៨ម៉ោង) !

*** Announcement of Aseanjobs Community Organization phone number is have only 20 lines​(10​numbers) as below:
សេចក្ដីប្រកាសជួនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រក់ការងារធ្វើឬអតិថិជនទាំងអស់ដែលជាដៃគូចាស់ទាំង​១០០០ក្រុមហ៊ុនអោយបានជ្រាប់ថាអង្គការ​ ការងារសហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប់)យើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័ត្រឹមតែ២០ខ្សែ(10 លេខ)ដូចខាងក្រោមតែប៉ុន្នោះ :
1.096/076 909-8909
2.096/076 808-9808
3.096/076 227-5775
4.011/093 986-969
5.017/093 813-713
6.017/098 959-353
7.092/070 337-785
8.012/098 333-782
9.078/070 981-828
10.078/015 516-788
ប្រសិនបើមានលេខក្រៅពីលេខខាងលើនេះទាក់ទងទៅហើយនិយាយថាជាបុគ្គរបស់អង្គការ​ការងារ​សហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប)នោះគឺជាកាខ្លែង
បន្លំបោកប្រាស់តែប៉ុន្នោះហើយអង្គការ​ យើងខ្ញុំសូមបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាត់ក្រៅពីលេខខាងលើ។
សូមអគុណ!

*ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
Tel :023522-7999/023520-4777
Email: cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
Address : #01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com

申请职位
预览     添加
预览     添加