热门职位

 • Kitchen+delivery 2 នាក់, Customer service 1 នាក់ - Bagel & Bakery SANCHA
 • English Teacher - Cambridge Language Center
 • Sales Coordinator - COLORWARE CAM CO., LTD
 • 1. Insurance Specialist (Sales) - Manulife(Cambodia) PLC
 • GSM or UMTS or LTE Network Optimization Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • Engineering Manager - ZTE Global Sales & Services
 • BSS Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • RF optimization Manager - ZTE Global Sales & Services
 • Site Design Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • Admin Account - Savimex Import Export Co., LTD
 • HR Manager - SINGSONG Industrial (Cambodia) Co., Ltd
 • Waiter and service - CUD E&G Café
 • ចុងភៅ ( Chef) - CUD E&G Café
 • Sale Showroom - SOLEX CAMBODIA
 • Barista / Bartender - CUD E&G Café
 • OPERATION SUPERVISOR (500$-600$) (2 POSTS) - EDGE POLYMER D&A (Cambodia) Co.,ltd
 • SALES MAN (4 POSTS) - EDGE POLYMER D&A (Cambodia) Co.,ltd
 • 总经办助理(600-900美金)/翻译(300-600) - CAMBODIAN NICE SATELLITE TELEVISION STATION CO.,LTD
 • Project Assistant - IRE Technology Co., Ltd.
 • HR/Admin Officer - Mekong NE Marketing Co., Ltd.

Architecture​ 500$ម្តុំបឹងកេងកង

公司名称

HATHA JOB CENTER   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

人力资源/咨询

员工数量

<10

区域

金边市

职业等级

工作类型

全职

工作年数

岗位

建筑/工程

招聘人数

行业

建筑工程

薪水

面议

学历

性别

不限

语言

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-09-2017

截止日期

Feb-08-2017

工作描述

  • Design a new structure and modify an existing product
• Prepare sketches, production drawings
• Detailed drawings by hand and computer
• Combine structural, mechanical and artistic elements into the product requirement
• Designs and cost estimates including quantity and quality
• Discuss requirements of clients
• Perform other duties as assigned by supervisor
• Reports directly to supervisor

职位要求

  • BA/MBA Degree a MUST in Architecture or Engineering, Construction Management or Construction, Science from an International recognized university.
• To execute tasks using computer software such as Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD Architecture, 3D Studio MAX, Sketch up Pro. V-Ray Plug-in and Adobe Creative Suites such as Photoshop, Illustrator and In Design.
• At least 2-5 years’ experience related to architecture/construction management
• Experience in drawing up detailed design for site works and the coordination with building workers
• Strong Project Management skill & Creative
• Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill
• Must be able to lead a team on projects
• Highly organized, flexible and initiative
• Very good command of written and spoken English and Khmer
+ ទីកន្លែងធ្វើការៈ នៅបឹងកេងកង
ទទួលពាក្យពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម!
+ ទំនាក់ទំនង/CONTACT PERSON :

លោកផានិត 070 491 636
អ្នកនាងសំណាង015 84 04 57

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

HATHA JOB CENTER

联系电话

023 691 67 61

邮箱

hathajob@yahoo.com

网站

http://www.hathajob.com ;​ www.facebook.com/hathajobcenter

地址

# 32ខាងក្រោុយជាប់អគារសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ

公司简介

ការិយាល័យជ្រើសរើសនិងផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅកម្ពុជា
HATHA (CAMBODIA )INTERNATIONAL JOB CENTER

- បានបង្កើតឡើងតាំងពី15/01/2010
- ជួយស្វែងរកនិងជួយផ្លាស់ប្តូរការងារជូន​ប្រជាជនកម្ពុជា(ងាយស្រួល រហស័)
- ជួយសំរបសំរួលស្វែងរកការងារ ទោះជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ គ្មានជំនាញ ឬចំណេះដឹងទាបក៏ដោយ
- ជួយផ្លាស់ប្តូរការងារការងារពីការងារឆ្ងាយមកជិត ពីប្រាក់ខែតិចទៅ
ច្រើន ពីឋានះតួនាទី​ទាបឡើងខ្ពស់ ពីបទពិសោធន៍ការងារដដែលទៅថ្មី។
- ពិគ្រោះផ្តល់ព័តមានមិនគិតប្រាក់
- មិនមានការកាត់ប្រាក់ខែ

*** មានរៀបចំកម្មវិធីសំភាសន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់(ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម)ជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូជារៀងរាល់ថ្ងៃ !

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加