热门职位

 • អ្នកគ្រប់គ្រងខារ៉ាអូខេ - YAMATO
 • General Manager - YAMATO
 • Restaurant Service or Kitchen staff - DARA Beef Restaurant from Japan
 • បុគ្គលិកលក់(Sale Out) ភេទ ប្រុស 5នាក់​ - CSP Window and Door
 • Operation Officer - Agility Global Integrated Logisticts Co.,Ltd
 • Operation Manager - Agility Global Integrated Logisticts Co.,Ltd
 • Kitchen+delivery 2 នាក់, Customer service 1 នាក់ - Bagel & Bakery SANCHA
 • English Teacher - Cambridge Language Center
 • PHP developer in Battambang - VTech. Software Solution
 • Sales Coordinator - COLORWARE CAM CO., LTD
 • 1. Insurance Specialist (Sales) - Manulife(Cambodia) PLC
 • GSM or UMTS or LTE Network Optimization Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • Engineering Manager - ZTE Global Sales & Services
 • BSS Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • RF optimization Manager - ZTE Global Sales & Services
 • Site Design Engineer - ZTE Global Sales & Services
 • Admin Account - Savimex Import Export Co., LTD
 • HR Manager - SINGSONG Industrial (Cambodia) Co., Ltd
 • Waiter and service - CUD E&G Café
 • ចុងភៅ ( Chef) - CUD E&G Café

Cook

公司名称

Food Icon (Sushi Tei Cambodia)   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

食品饮料

员工数量

50-100

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

餐饮

招聘人数

行业

食品饮料

薪水

面议

学历

高中

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

18 ~ 30

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-10-2017

截止日期

Feb-08-2017

工作描述

  - ត្រូវប្រាកដ៏ថា សាច់ អាហារសមុទ្រ បន្លែ ផ្លែឈើនិងគ្រឿងផ្សេងទៀតតាម
ផ្នែករបស់ខ្លួននៅស្រស់ ល្អ មុនពេលធ្វើ។
-​ ត្រូវប្រាកដ៏ថាសាច់ បន្លែ និងគ្រឿងផ្សំនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនមានគ្រប់គ្រាន់ ។
- ត្រូវប្រាកដ៏ថាកន្លែងរបស់ខ្លួនស្អាត មានអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ជានិច្ច
- ត្រូវសរសេរកំណត់ត្រាពីសាច់ បន្លែនិងគ្រឿងផ្សំដែលខួចតាមផ្នែករបស់ខ្លួន ។
- ត្រូវស្តាប់មេរបស់ខ្លួន​​​​ និងធ្វើម្ហូបទៅតាមការណែនាំ និង​ រូបមន្ត ។
-​ ត្រូវនៅចាំកន្លែងតាមផ្នែករបស់ខ្លួន ។
- ត្រូវពិនិត្យម្ហូបដែលខ្លួនបានធ្វើអោយបានច្បាស់លាស់មុនពេលលើកទៅអោយ
ភ្ញៀវ។​
-​​ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្នែករបស់ខ្លួន ។
- ត្រូវចូលរួមធ្វើការងារជាក្រុម ។

职位要求

  - ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកចុងភៅយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ។
- ធ្លាប់បានរៀនផ្នែកចុងភៅពីសាលាកាន់តែល្អ ។
- ត្រូវចេះភាសារអង់គ្លេសខ្លះៗ
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងមានឥរិយាបថល្អ ។
- អាចចុះកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល២ឆ្នាំបាន ។
-​ អាយុចាប់ពី ១៨-៣០ឆ្នាំ ។
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ ។​
- ប្រុស ឬ ស្រី ។

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Mr. Choek Boeurn

联系电话

096 7 161 571 / 093 222 195

邮箱

recruitsushiteicambodia@gmail.com

网站

http://www.sushitei.com

地址

#36, Monireth (Corner of st: 310), Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

公司简介

Sushi Tei is one of the largest Japanese restaurant chains in Singapore and Asia, serving up authentic Japanese cuisine to food aficionados. Founded in 1994 with a Japanese as one of the founding members, Sushi Tei aims to offer the most authentic and satisfying experience in Japanese cuisine. Its unique blend of fresh and original dishes combines the best of Japanese authenticity, and as such has become a popular taste across the Asian Pacific region with more than 51 outlets serving up quality Japanese cuisine to customers every day.

With an unwavering commitment towards quality, Sushi Tei has grown from its humble beginnings in Holland Village in Singapore to an impressive chain of outlets all over the country, and across Australia, China, Indonesia, Malaysia, and Brunai Darussalam, with over 2,000 employees. Sushi Tei is now expanding in Cambodia and this is indisputably the right time to carve your career with us. We top the people’s choice in Japanese restaurants regularly and we contend for more awards actively. At all times, we are endeavoring to achieve more success in future, looking at expanding our chain all over the world and gaining global recognition.

With our rapid growth and expansion, we are seeking dynamic, vibrant, highly enthusiastic & motivated individual to be part of our team. We are welcome those who have a desire and passion for Food & Beverage industry to join us for the following position

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加