热门职位

 • Sales Executive - Basic $150-$500 + Commission - Singapore company - HEALTHY HOMES CO., LTD
 • Sales Executive - C.L CARGO Co.Ltd.
 • English Teacher ( Part Time ) 15$/hour or Negotiable - SAMPHEA
 • បុក្គលិកផ្នែកលក់​ & ផ្នែកទីផ្សារ - ក្រុមហ៊ុនរតនៈសំបូរ
 • Marketing Officer / Sale & Marketing Supervisor - Ellesse Furniture
 • HR & Admin Officer & Supervisor - Ellesse Furniture
 • Executive Direcor - Ellesse Furniture
 • Building Maintenance Supervisor - Metro Management
 • Property Manager - Metro Management
 • Sales Executive (Showroom) - PANDORA
 • Retail & Operations Manager (700$ to 2.5K) - PANDORA
 • Brand Manager (900$ up to 3.5K) - PANDORA
 • Corporate Sale Executive (Phnom Penh , Siem Reap , Sihanouk ) - ATA Telecom
 • Senior sales & Marketing supervisor ($300-$400) - CamAd Agency
 • IT Design Manager ($450-$600) - CamAd Agency
 • Out of Home Manager ($450-$600) - CamAd Agency
 • Media Buyer ($450-$600) - CamAd Agency
 • Production Manager ($450-$600) - CamAd Agency
 • Sales & Marketing Manager ( $400-$600 ) - CamAd Agency
 • Sale Specialist - Condominium - PIN POINT Real Estate & Investment Co,.Ltd

Humance Resource

公司名称

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )   

公司性质

非政府组织

行业

非盈利组织/慈善/社区服务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

高级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

行政

招聘人数

5

行业

人力资源/咨询

薪水

$200-$500

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

18 ~ 40

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-12-2017

截止日期

Feb-11-2017

工作描述

  -Providing pragmatic and consistent guidance and
​​​​ advice to managers on grievance, attendance,
disciplinary, and performance issues.
- Raising proactive issues with managers, identifying
practical solutions to complex and diverse HR
issues, and recommending appropriate action plans.
- Compiling and managing case management documentation
, accompany and support managers.
- Briefing new managers on the policies and procedures
of an organization in conjunction with development
and learning team, providing coaching to managers on
difficult and complex issues.
- Liaising with recruitment team on salary levels for
existing and prospective staff consistent with
organization market conditions and policies.
- Ensuring the maintenance of all payroll data by HR
Administrators.
- Reviewing and revising HR policies in compliance
with changing or new legislation.
- Developing personal policies, maintaining and
updating policy manuals as well as employee
handbooks as needed. -Organizing and conducting
employee testing and recruitment programs.
- Keeping managers informing on anti
- discrimination regulations.
- Conducting new employee orientation program and
other educational and training programs on changes
in benefits, diversity
- Administering and keeping information on benefits
and compensation packages up-to-date.
- Receiving employee complaints and acting accordingly
to resolve them.
- Utilizing outside resources in order to monitor
issues and concerns in employment law, communicating
potential changes to senior management.

职位要求

  - Have experience at least 3years in above position.
- Can speak,read,listening and write both English and
Chinese
- Know Ms.Office,Internet and E-mail.

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Humance Resource

联系电话

012/098 333-782 & 011/093 986-969

邮箱

cvaseanjobs.sophanna@gmail.com

网站

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

地址

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

公司简介

ការិយាល័យជ្រើសរើសនិងផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ASEANJOBS COMMUNITY ORGANIZATION.

- បានបង្កើតឡើងតាំងពី​​ 10/04/2011
- ជួយស្វែងរកនិងជួយផ្លាស់ប្តូរការងារជូន​ប្រជាជនកម្ពុជា​បានឆាប់រហស័និងងាយស្រួល
- ជួយសំរបសំរួលនិងផ្ដល់ការងារជួន ទោះជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ គ្មានជំនាញ ឬមានចំណេះដឹងទាបក៏ដោយ
- ជួយផ្លាស់ប្តូរការងារពីការងារឆ្ងាយមកជិត ពីប្រាក់ខែតិចទៅ
ច្រើន ពីឋានះតួនាទី​ទាបឡើងទៅខ្ពស់ ពីបទពិសោធន៍ការងារដដែលៗទៅថ្មីៗ
- ពិគ្រោះយោបល់និងផ្តល់ព័តមានមិនគិតប្រាក់ថ្លៃសេវា
- មិនមានការកាត់ប្រាក់ខែជាដាច់ខាត។

*** ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានរៀបចំកម្មវិធីសំភាសន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់(ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម) និងបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងថ្ងៃតែមួយ(ក្នុងរយះពេល៤ឬ៨ម៉ោង) !

*** Announcement of Aseanjobs Community Organization phone number is have only 20 lines​(10​numbers) as below:
សេចក្ដីប្រកាសជួនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រក់ការងារធ្វើឬអតិថិជនទាំងអស់ដែលជាដៃគូចាស់ទាំង​១០០០ក្រុមហ៊ុនអោយបានជ្រាប់ថាអង្គការ​ ការងារសហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប់)យើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័ត្រឹមតែ២០ខ្សែ(10 លេខ)ដូចខាងក្រោមតែប៉ុន្នោះ :
1.096/076 909-8909
2.096/076 808-9808
3.096/076 227-5775
4.011/093 986-969
5.017/093 813-713
6.017/098 959-353
7.092/070 337-785
8.012/098 333-782
9.078/070 981-828
10.078/015 516-788
ប្រសិនបើមានលេខក្រៅពីលេខខាងលើនេះទាក់ទងទៅហើយនិយាយថាជាបុគ្គរបស់អង្គការ​ការងារ​សហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប)នោះគឺជាកាខ្លែង
បន្លំបោកប្រាស់តែប៉ុន្នោះហើយអង្គការ​ យើងខ្ញុំសូមបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាត់ក្រៅពីលេខខាងលើ។
សូមអគុណ!

*ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
Tel :023522-7999/023520-4777
Email: cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
Address : #01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com

申请职位
预览     添加
预览     添加