热门职位

 • Accountant Supervisor (Salary $600 Up) - MOBILE EXPERT TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • Translator 翻译员($400-$600) / 办公室文员Salary( 250$-350$) - MOBILE EXPERT TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • Corporate Sale Executive (Phnom Penh , Siem Reap , Sihanouk ) - ATA Telecom
 • Cargo Office Clerk (03 positions) - Cambodia Airports
 • Handling Agent - Hourly បុគ្គលិកលើកដាក់ឥវ៉ាន់ (2 positions) - Cambodia Airports
 • Customer Service Intern - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • ពិធីករ MC (Intern) - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Service/Kitchen ( 130$ - 200$ ) - Ninja Restaurant
 • អ្នកអនាម័យ​ ​​(130-150$) - Bopha Ream Quest House (ផ្ទះសំណាក់ បុប្ផារាម)
 • Cashier (200-250$) - Bopha Ream Quest House (ផ្ទះសំណាក់ បុប្ផារាម)
 • Sale Supervisor - Intermohosot co.,ltd
 • Sale Representative - Intermohosot co.,ltd
 • Import Operation (1 Position) - GFS Logistics (Cambodia) Ltd
 • Warehouse Staff - Intermohosot co.,ltd
 • Product Manager - Intermohosot co.,ltd
 • Sale Executive (Start from $250 plus commission) - Mega Fortune
 • Sales Executive (Two Vacancy) - RAK CENTER
 • Human Resource Officer - RAK CENTER
 • IT/Facebook Page Promoter - RAK CENTER
 • Secretary Staff in Japanese Company on Norodom Blvd. - Fair Go Realty (Cambodia) Co., Ltd.

 Sale Executive(350$-600$)

公司名称

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )   

公司性质

非政府组织

行业

非盈利组织/慈善/社区服务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

市场营销

招聘人数

7

行业

工程

薪水

$500-$999

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

20 ~ 35

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-12-2017

截止日期

Feb-11-2017

工作描述

  Responsibilities/Duties:

•Identify business opportunities and target market
•Make initial customer contact through visits or call
•Identify each potential customer’s needs
•Challenge objections in order to get the customer to
buy a product
•Actively seek out new sales opportunities through cold
calling, networking and social media
•Set up meetings with potential clients and listen to
their wishes and concerns
•Prepare and deliver appropriate presentations on
products/ services
•Participate on behalf of the company in exhibitions or
conferences
•Negotiate/close deals and handle complaints or
objections
•Collaborate with team to achieve better results
•Ensure the availability of stock for sales and
demonstrations
•Negotiate/close deals and handle complaints or
objections
•Other tasks assigned by Sale Manager

职位要求

  Requirements:

•Associate/Bachelor Degree of Sale & Marketing, Business
Administration, and others related fields
•Have 1-2 years work experience as a sales executive or
relevant role, (Condo Knowledge/ selling is highly
preferred)
•The ability and desire to sell.
•Good communication skills, Fast learner and passion for
sales
•A positive, confident and determined approach.
•A high degree of self-motivation and ambition.
•The skills to work both independently and as part of a
team.
•The capability to flourish in a competitive environment.
•Thorough understanding of marketing and negotiating
techniques
•Proficiency in English (Chinese speaking is preferred)
•Presentation Skills, Client Relationships, Emphasizing
Excellence, Energy Level, Negotiation, Prospecting
Skills, Meeting Sales Goals, Creativity, Sales
Planning, Independence, Motivation for Sales
•Have Knowledge Of Microsoft Office (Ms.Word, Ms.Excel, PowerPoint), Internet and E-mail).

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Humance Resource

联系电话

011/093 986-969 & 096/076 227-5775

邮箱

cvaseanjobs.sophanna@gmail.com

网站

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

地址

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

公司简介

ការិយាល័យជ្រើសរើសនិងផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ASEANJOBS COMMUNITY ORGANIZATION.

- បានបង្កើតឡើងតាំងពី​​ 10/04/2011
- ជួយស្វែងរកនិងជួយផ្លាស់ប្តូរការងារជូន​ប្រជាជនកម្ពុជា​បានឆាប់រហស័និងងាយស្រួល
- ជួយសំរបសំរួលនិងផ្ដល់ការងារជួន ទោះជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ គ្មានជំនាញ ឬមានចំណេះដឹងទាបក៏ដោយ
- ជួយផ្លាស់ប្តូរការងារពីការងារឆ្ងាយមកជិត ពីប្រាក់ខែតិចទៅ
ច្រើន ពីឋានះតួនាទី​ទាបឡើងទៅខ្ពស់ ពីបទពិសោធន៍ការងារដដែលៗទៅថ្មីៗ
- ពិគ្រោះយោបល់និងផ្តល់ព័តមានមិនគិតប្រាក់ថ្លៃសេវា
- មិនមានការកាត់ប្រាក់ខែជាដាច់ខាត។

*** ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានរៀបចំកម្មវិធីសំភាសន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់(ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម) និងបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងថ្ងៃតែមួយ(ក្នុងរយះពេល៤ឬ៨ម៉ោង) !

*** Announcement of Aseanjobs Community Organization phone number is have only 20 lines​(10​numbers) as below:
សេចក្ដីប្រកាសជួនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រក់ការងារធ្វើឬអតិថិជនទាំងអស់ដែលជាដៃគូចាស់ទាំង​១០០០ក្រុមហ៊ុនអោយបានជ្រាប់ថាអង្គការ​ ការងារសហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប់)យើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័ត្រឹមតែ២០ខ្សែ(10 លេខ)ដូចខាងក្រោមតែប៉ុន្នោះ :
1.096/076 909-8909
2.096/076 808-9808
3.096/076 227-5775
4.011/093 986-969
5.017/093 813-713
6.017/098 959-353
7.092/070 337-785
8.012/098 333-782
9.078/070 981-828
10.078/015 516-788
ប្រសិនបើមានលេខក្រៅពីលេខខាងលើនេះទាក់ទងទៅហើយនិយាយថាជាបុគ្គរបស់អង្គការ​ការងារ​សហគមន៍ អាស៊ាន(អ៊េស៊ានយ៉ប)នោះគឺជាកាខ្លែង
បន្លំបោកប្រាស់តែប៉ុន្នោះហើយអង្គការ​ យើងខ្ញុំសូមបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាត់ក្រៅពីលេខខាងលើ។
សូមអគុណ!

*ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
Tel :023522-7999/023520-4777
Email: cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
Address : #01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com

申请职位
预览     添加
预览     添加