热门职位

 • MARKETING MANAGER - Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)
 • អ្នកប្រឹក្សាលក់សេវាធានារ៉ាប់រង Field Sales - Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)
 • ភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រងតាមទូរស័ព្ទ - Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc. (BIMA)
 • LSC Assistant (Lecturer Assistant) - CamEd Business School
 • Accounting $400-$600 - YN Center
 • Sales Indoor 150$-200$ - YN Center
 • Graphic Design $200-$250 - YN Center
 • Café Shop Supervisor - COFFEE MK MONDULKIRI
 • ផ្នែកលក់ (ប្រាក់ខែ $200 - ឡើង) - TASA Ceramic Co., Ltd
 • Barista (អ្នកឆុងកាហ្វេ ម៉ាស៊ីន) - COFFEE MK MONDULKIRI
 • Sale and Market (Phnom Penh, Sihanoulk , Kompong Cham, Ratanakiri) - COFFEE MK MONDULKIRI
 • Senior Accountant - O.A.L.F (Law Firm)
 • Sale Executive - Booloom Booloom Co.,Ltd
 • Assistant Account - Booloom Booloom Co.,Ltd
 • Web Programmer($300) - Dig88
 • Accountant and Accountant Manager - Hak Seng Cambodia Co.,Ltd.
 • Architecture & Engineering - Hak Seng Cambodia Co.,Ltd.
 • Sale and Marketing Manager - Hak Seng Cambodia Co.,Ltd.
 • Sale (Representative,Supervisor,Manager) - Office Pro Solution Co., Ltd.
 • GRAPHIC DESIGNER ($170-$350) - HDMS MEGA STORE CO., LTD

ប្រធានគ្រប់គ្រងហាង ចេះភាសាចិន ($500-$1000)

公司名称

Office Origin (Cambodia) Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

批发零售

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

初级

工作类型

全职

工作年数

2

岗位

管理

招聘人数

行业

食品饮料

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好    普通话-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-10-2018

截止日期

Jan-19-2018

工作描述

  - គ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការរបស់ហាង/Responsible for aspects of retail operations
- គ្រប់គ្រងការចេញចូលរបស់បុគ្គលិក/ Managing of manpower allocation
- គ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកចំពោះការងារ/Managing and motivating of retail staffs
- ពិនិត្យមើលឥវ៉ាន់ក្នុងស្តុក/ Stock level monitoring
- រក្សាផលិតផលអោយមានស្តង់ដារនិងគុណភាព/ Maintaining product quality standards
- ជួយបង្កើនការលក់អោយបានច្រើន/Increasing of sales figures
- គ្រប់គ្រងលើរបៀបដំណើរការរបស់ហាងអោយបានហ្មត់ចត់/ Managing operation flow efficiency
- បង្កើតបរិយាកាសរីករាយក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីអោយបុគ្គលិក ពេញចិត្តធ្វើការជាក្រុម/ Create fun and friendly atmosphere for staff so that they’re happy to work as a team.

职位要求

  - មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងហាងរយៈពេល ២ទៅ៣ឆ្នាំ/ Have 2 to 3 years retail operation experience
- មានសញ្ញាប័ត្រខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនួញកាន់តែល្អ/ Have bachelor degree in Business Management is advantage
- អាចនិយាយភាសាចិន និង អង់គ្លេសបាន/ Proficiency in speaking English and Chinese
- មានអត្តចិរិត្តល្អ មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារនិងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ/ Possess positive working attitude, proactive, responsible and organized

* អត្ថប្រយោជន៍/ Benefit and Working Conditions:
- បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល៤ខែ៖ក្រុមហ៊ុន ចេញថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ ស្នាក់នៅ ហូបចុក អោយទាំងស្រុង/ Get training in Malaysia for 4 months: flight tickets + accommodation + meal allowance are provided.
- ម៉ោងធ្វើការ Working hour: 9AM to 6PM, Rotation day off
- បានប្រាក់ខែគោល ជាមួយប្រាក់លើទឹកចិត្តជាច្រើនទៀត/ Basic Salary + Sales profit bonus + Yearly increment and performance bonus
- Training and Development special
- Fun, friendly atmosphere

* Contact person
- Name: Ms. Sivly
- Contact: 070 207 308
- Email: sivly@officeorigin.com

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Ms. Sivly

联系电话

070 207 308

邮箱

sivly@officeorigin.com

网站

http://www.officeorigin.com

地址

Address – No. 89A, St. 294, Beoung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

公司简介

Established since 1933, Bee Cheng Hiang deals with high quality BBQ meat products. Being the market leader in the BBQ meat industry across the globe, we maintain our competitive advantage through heavy dedication in product research and technology innovation. Possessing the manpower of over 2000 employees with more than 280 outlets in over 10 counties and growing, we are looking for resourceful, dedicated and enthusiastic individuals to be a part of our expanding team. If you think you have what it takes to join us on the journey towards our business expansion, we would like to meet and
talk to you.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加