热门职位

 • Junior Technician -(1 position) - Cambodia Airports
 • Agency Manager - Manulife(Cambodia) PLC
 • HR and Administrative Manager - SINGSONG Industrial (Cambodia) Co., Ltd
 • Sale Manager, Alternative Distribution - Manulife(Cambodia) PLC
 • Manager, Training Partnership Distribution - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Business Specialist - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Specialist, IT Programmer - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Specialist, End User Support - Manulife(Cambodia) PLC
 • Specialist, Business Development - Manulife(Cambodia) PLC
 • Specialist, Customer Relations - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Officer, Claims - Manulife(Cambodia) PLC
 • Java Developer - Viazul
 • Officer, Branch Support - Manulife(Cambodia) PLC
 • Intern, New Business Case Administrator - Manulife(Cambodia) PLC
 • Intern, Finance - Manulife(Cambodia) PLC
 • Programmer Laravel and Vue.Js $250 ~ $500 - FLEXIBLE SOLUTION CO.LTD
 • អ្នកលក់សំលៀកបំពាក់-ប្រុស (ម៉ោង 1pm-8pm) - OASIS CAMBODIA
 • Chief Accounting Officer (500$-800$) - Taing Hour Solar
 • Sale Analyst - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • ESS Analyst (Electronic Shipping Solutions Analyst) - DHL Express (Cambodia) Ltd.

Business Consultant 3.5k-4.5k

公司名称

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )   

公司性质

非政府组织

岗位

非盈利组织/慈善/社区服务

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

顶级

工作类型

全职

工作年数

10

岗位

管理

招聘人数

3

行业

房地产

薪水

>$6000

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 流利   

年龄

22 ~ 44

工作地点

金边市;

发布日期

Jan-10-2018

截止日期

Feb-08-2018

工作描述

  JOB PURPOSE:
The Business Consultant, under the direction and guidance of the COO and Sales, Marketing and Business Development Director, with assistance and support from Business Development (BD) team, will carry out research projects relating to the company’s investment initiatives for facility development in the project sites; will produce report with strategic recommendations to raise the company profile/reputation by developing investment partnership and promoting the company’s products in order to achieve its business targets.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:
•Conduct researches on topics agreed by the COO.

•Develop draft work plan, research methodology, work
program, reporting timelines, logistics, deliverables
and communication channels during the consultancy
works.
•Develop research plans, discuss and finalize the plans
with the BD team.
•Conduct technical assessment of the proposed
commercial facilities i.e. shopping mall, hotel and
school.
•Consult with potential investors and other
stakeholders to develop suitable preliminary
architectural design concept of the facilities;
develop cost estimate based on the preliminary design
concept. Develop the project cost models; develop a
comprehensive project financial feasibility assessment
with analyses of varying scenarios.
•Develop draft business plan for the facilities which
address project investors’ contribution for
development costs and operational costs; recommend
revenue sources; develop preliminary cost estimate for
development, projects cost financing, operational
costs and projected income and expenditure reports for
next (x) years.
•Prepare reports on feasibility of facilities
development and other research projects as requested
by the COO.
•Develop network with facilities development investors
through networking events, showcases, and
seminars/workshops.

职位要求

  MINIMUM REQUIREMENTS:
Education/Experience
•Bachelor’s degree in business administration or a
related field required. Master’s degree is preferred.
•At least 10 years of Commercial Real Estate
development or management experience
•Excellent analytical skills and ability to conduct
research projects and analysis of the commercial real
estate market to determine areas with increasing
demandand profitabilityKnowledge / Skills / Abilities
•Excellent written and spoken English
•Ability to lead consultancy works and research
projects on commercial real estate
•Ability to use MS Office, outlook, internet and other
related applications.
•Strong leadership and negotiation skills
•Excellent communication skills and ability to
communicate with investors, contractors and clients
•Be flexible, detailed, precise, serious and patient
•Excellent time management
• Initiative, commitment, honesty, independent and adaptability
Remark:
Working Hour: 8am - 5pm (Mon- Half Sat)


ដំណឹងល្អ!អង្គរការយើងខ្ញុំមានwebsiteផ្ទាល់ខ្លូនហើយនិងនៅក្នុងwebsiteរបស់អង្គរការយើងខ្ញុំមានការងាររាប់ពាន់មុខដំណែងថែមទាំងអាចទទូលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សំរម្យទៅសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកជាពេសេសអង្គរការយើងខ្ញុំទទួលយកបេក្ខជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ទោះមិនចេះអក្សរក៏ដោយហើយចំពោះប្រាក់ខែវិញគឺចាប់ពី១០០ដុលាដល់៥០០០ដុលានិងមានរៀបចំកម្មពិធីដាក់ពាក្យភ្លាមសម្ភាសភ្លាមៗតែម្ដងហើយប្រសិនបើបេក្ខជនចង់បានការងារដែលមានអាហារស្នាក់នៅក៏មានដែរ(កម្មករ អ្នកបើកកង់បី អ្នកបើកបរ អ្នកថែសួន...........។ល។)នឹងអាចប្ដូទីតាំងពិឆ្ងាយមកជិតបានទៀតផង។
ឳកាសការងារជាច្រើនមុខដំណែងនៅទីនេះ:www.aseanjob.org
Many jobs opportunities is here (Salary range 250$-5000$) www.aseanjob.org

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Madam Syrina

联系电话

096/076 909-8909&076/096 227-5775

邮箱

cv@aseanjob.org

网站

http://www.aseanjob.org

地址

#01B,Str#371(Sola) Infront of Bayon TV Station (Turn into Betong street about 10 metters look at the right side),Phnom Penh,Cambodia.

公司简介

ការិយាល័យជ្រើសរើសនិងផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា​

ASEANJOBS COMMUNITY ORGANIZATION.

- បានបង្កើតឡើងតាំងពី​​ 10/04/2011
- ជួយស្វែងរកនិងជួយផ្លាស់ប្តូរការងារជូន​ប្រជាជនកម្ពុជា​
បានឆាប់រហស័និងងាយស្រួល
- ជួយសំរបសំរួលនិងផ្ដល់ការងារជួន ទោះជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍
គ្មានជំនាញ ឬមានចំណេះដឹងទាបក៏ដោយ
- ជួយផ្លាស់ប្តូរការងារពីការងារឆ្ងាយមកជិត ពីប្រាក់ខែតិចទៅ
ច្រើន ពីឋានះតួនាទី​ទាបឡើងទៅខ្ពស់
ពីបទពិសោធន៍ការងារដដែលៗទៅថ្មីៗ
- ពិគ្រោះយោបល់និងផ្តល់ព័តមានមិនគិតប្រាក់ថ្លៃសេវា
- មិនមានការកាត់ប្រាក់ខែជាដាច់ខាត។

**ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានរៀបចំកម្មវិធីសំភាសន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់(ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម) និងបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងថ្ងៃតែមួយ(ក្នុងរយះពេល៤ឬ៨ម៉ោង) !

***********************ដំណឹងល្អ!***********************
អង្គរការយើងខ្ញុំមានwebsiteផ្ទាល់ខ្លូនហើយនិងនៅក្នុងwebsiteរបស់អង្គរការយើងខ្ញុំមានការងាររាប់ពាន់មុខដំណែងថែមទាំងអាចទទូលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សំរម្យទៅសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នក
ជាពិសេសអង្គរការយើងខ្ញុំទទួលយកបេក្ខជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ទោះមិនចេះអក្សរក៏ដោយហើយ
ចំពោះប្រាក់ខែវិញគឺចាប់ពី១០០ដុលាដល់៥០០០ដុលានិងមានរៀបចំកម្មពិធីដាក់ពាក្យភ្លាមសម្ភាសភ្លាមៗតែម្ដង
ហើយប្រសិនបើបេក្ខជនចង់បានការងារដែលមានអាហារស្នាក់នៅក៏មានដែរ
(កម្មករ អ្នកបើកកង់បី អ្នកបើកបរ អ្នកថែសួន អ្នកមើលខ្មេង អ្នកមើលមនុស្សចាស់ កូនកាំបិត ចុងភៅ
អ្នកនៅតាមផ្ទះ.....។ល។)នឹងអាចប្ដូទីតាំងពិឆ្ងាយមកជិតបានទៀតផង។
ឳកាសការងារជាច្រើនមុខដំណែងនៅទីនេះ:www.aseanjob.org

Many jobs opportunities is here (Salary range 250$-5000$) www.aseanjob.org

======================================================

*ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
Tel :023522-7999/023520-4777
Email: cv@aseanjob.org
Address : #01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加