Hot Jobs

 • Assistant to Senior Accountant (Female $300-$400) - Century 21 Cambodia
 • សវនករផ្ទៃក្នុង (ប្រុស ការិយាល័យកណ្តាល) - WOORI FINANCE CAMBODIA PLC.
 • ផ្នែកលក់ - KMB សហគ្រាសពត់ដែក
 • ភ្នាក់ងារឥណទានជាច្រើនរូប (ប្រុស នៅគ្រប់សាខា) - WOORI FINANCE CAMBODIA PLC.
 • Merchandiser - Jade Sun Garment (Cambodia) Co.,Ltd
 • Accountant - Jade Sun Garment (Cambodia) Co.,Ltd
 • Account Clerk (Female) - Jade Sun Garment (Cambodia) Co.,Ltd
 • Tax accountant - A Z I E&C Company Limited
 • ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ - រោងពុម្ព ($300 - $350 និងមានកម្រៃជើងសារ) - Elite Printing House
 • Sale & Marketing Executive - Tan Brothers Auto Co.,Ltd
 • Site MEP Engineer - Standard Construction &Engineering Co., Ltd
 • Planning Engineer - Standard Construction &Engineering Co., Ltd
 • Stock Keeper - Standard Construction &Engineering Co., Ltd
 • Senior Finance Officer (Salary range: $800 to $1,200) - ឌីអេសអិល២ អិនធើប្រាយ (DSLII Interprises Co.,Ltd
 • Digital Marketing - Senior Officer - AEON (Cambodia) Co., Ltd
 • ផ្នែកលក់តាមគម្រោង (Sales Executive) ០៥នាក់ - 103 New Production Group Plc
 • Accounting 03- (Senior Officer, Officer) - SOTHEAROS BRANCH - AEON (Cambodia) Co., Ltd
 • Health Education Textbooks for grades 1, 4, 7, and 10 - Ministry of Education, Youth and Sport (UNICEF)
 • Internal Quality Assurance and Internal Audit Officer(300 USD – 600 USD) - CamEd Business School
 • Internal Quality Assurance Manager - CamEd Business School

5/060718- Branch Manager at Province, Very Urgent!

Company

WorldCambodia   

type

Public Limited Company

Function

Wholesale/Retail

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Bank/Insurance

Hiring

1

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Khmer-- Mother Tongue    English-- Good   

Age

25 ~ 45

Location

Koh Kong; Mondulkiri; Pailin; Provinces;

Publish Date

Jul-06-2018

Closing Date

Aug-04-2018

Job Description

  - ចាត់ចែងនិងដឹកនាំនូវសកម្មភាពប្រតិបត្តិការក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវ
គោលដៅរបស់សាខា។
- ចុះតាមដានបុគ្គលិកលក់និងវាយតម្លៃពីសកម្មភាពលក់ដល់អតិថិជនផ្ទាល់។
- ពិនិត្យមើលជាប្រចាំទៅលើលទ្ធផលការងារ និងប្រាកដថាការអនុវត្តន៍ការងាររបស់
បុគ្គលិក ត្រឹមត្រូវតាមតួនាទី។
- ពិនិត្យមើលជាប្រចាំចំពោះវត្តមានបុគ្គលិកនិងណែនាំដល់បុគ្គលិកឲ្យយល់នូវម៉ោងបម្រើ
ការងារ។
- ត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់ពីការងារ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក។
- ពិនិត្យ និង អនុម័តការប្រមូលទូទាត់សង និងផែនការ ពិនិត្យនូវរាល់ការងារ របស់
បុគ្គលិកលក់តាមគោលដៅ នឹងបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ។
- ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារ ។
- ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាជាប្រចាំ ។
- ត្រូវលើកសំណើកែសម្រួលផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាដែលបានអនុវត្តផ្ទុយពី
ស្ថានភាពជាក់ស្តែង។
- ទទួល និងបង្វែរសាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់ ការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និង
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំសាច់ប្រាក់ និងរក្សាទុកនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព
បំផុត។
- ត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគលើនិរន្តភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ចំណូល-ចំណាយ) ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ
របស់សាខា/ការិយាល័យកណ្តាល។
- ធានាខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មវេលុយឲ្យមាន
ដំណើរការល្អស្របតាមផែនការប្រតិបត្តិការ និងផែនការជំនួញរបស់សាខា។
- បង្កើន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយស្ថាប័នអង្គការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង
មន្ទីរនានាក្នុងសាខាខេត្ត។
- ធ្វើការងារផេ្សងៗតាមការចាត់ចែងពីការិយាល័យកណ្តាល។

Job Requirements

  - បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬគ្រប់គ្រង
- មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងជំនាញការងារយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកមូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រដូចជា៖ Ms. Office 2010, E-mail and Internet
Application។
- មានភាព ស្មោះត្រង់ចំពោះស្ថានប័ន និងអតិថិជន និងធ្វើការងារដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។
- ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអាច សរសេរ អាន និង និយាយបាន។
- ត្រូវធ្វើការងារដោយមានភាពទទួលខុសត្រូវ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារ។
- មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការវេរលុយតាមមធ្យោបាយឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
កាន់តែប្រសើរ ។
- មានចំណេះដឹងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
កាន់តែប្រសើរ ។
- មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការសម្រេចចិត្ត, ភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបណ្តុះ
បណ្តាលបុគ្គលិក។
- មានជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការ, ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍។
- មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារភាពបត់បែន និងការគិតអំពីសកម្មភាពមុន។
- មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង, ការងារជាក្រុម. មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ, គំនិត
ផ្តួចផ្តើម និងភាពបត់បែន។

អំពីពេលវេលាធ្វើការនឹងប្រាក់បៀវត្សកំឡុងពេលសាកល្បង(៣ខែ)៖
* សម្រាប់សាខាខេត្ត មណ្ឌលគិរី/កោះកុង/ប៉ៃលិន
* ប្រាក់ខែគោលសុទ្ធសាធ ចន្លោះពី$300-$400(សម្រាប់បទពិសោធន៍១ឆ្នាំឬក្រោម១ឆ្នាំ)នឹង$400-$600(បទពិសោធន៍ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ)ឬតាមការវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងបន្ថែម។
* ការងារពេញម៉ោង ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ។
* ពី ម៉ោង 8:00am ដល់ ម៉ោង 12:00pm និង ម៉ោង 1:00pm ដល់ ម៉ោង 5:00pm ។
* ថ្ងៃបុណ្យទានអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ ។

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Career Department Hall

Phone

WorlCambodia office

Email

job.hrdm@gmail.com

Website

http://www.worldcambodia.com

Address

#33,Street558 Corner 287, S/K BeourngKorK I, K ToulKork, Phnom Penh.

Company Profile

WorldCambodia is E-Commerce suppliers the tools necessary to their products, and by helping buyers find products and suppliers quickly and efficiently.These include domestic and international FMCG, Electric, Electronic, including realty/property and land. To achieve a benchmark status within the industry. Construction of solution for various needs of customers. Possession of human resources that have international competitiveness.
Address: #33, St558, BeourngKorK I, ToulKorK,PhnomPenh, Cambodia.

How to Apply & Condition Strictly:
CV or Resume and History Record via:
E-mail: job.hrdm@gmail.com Don't forget CC​​ to: info@worldcambodia.com

Notice: Resume should be Microsoft word and Photos Document (least than 2MB) only. 

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add