热门职位

 • Stock Controller - Dream Games (Cambodia) Co.,Ltd
 • មន្រ្តីវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ - First Finance Plc
 • មន្រ្តីប្រឹក្សាឥណទាន - First Finance Plc
 • Human Resources Specialist - First Finance Plc
 • Finance Manager - The Heritage Walk
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់ប្រចាំនៅខេត្ត៖ ពោធិ៏សាត់, ស្ទឹងត្រែង, បន្ទាយមានជ័យ, ព្រះវិហារ, សៀមរាប និង ភ្នំពេញ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Marketing Manager - The Heritage Walk
 • ប្រធានផ្នែកលក់ (Sale Supervisor) ជាច្រើននាក់ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Customer Service - ecamshopping
 • Showroom Sale (200$ - $500) Very Urgent - Sinh Hak Houts
 • Sales Supervisor - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Operation Manager - The Heritage Walk
 • Mechanical Engineer or Production - Arunaco Co.,Ltd
 • HR/Admin Asst. - Arunaco Co.,Ltd
 • Delivery Admin (អ្នកគ្រប់គ្រងឡានទឹកជញ្ជូន) - Arunaco Co.,Ltd
 • Sale man - Arunaco Co.,Ltd
 • SALE REPRESENTATIVE (3 POSTS) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • SALE SUPERVISOR HORECA (1 POST) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • Sales Supervisors (10 Posts, 380$ to 500$) - SPECIAL BEER
 • ផ្នែកដឹកជញ្ជុន - Rasmey Suor Pharma Co.,Ltd

5/060718- Branch Manager at Province, Very Urgent!

公司名称

ACE (Cambodia) Limited   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

贸易

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

银行/保险

招聘人数

1

行业

银行金融

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

高棉语-- 母语    英语-- 良好   

年龄

25 ~ 45

工作地点

国公省; 盟多基里省; 拜林市; 各省;

发布日期

Jul-06-2018

截止日期

Aug-04-2018

工作描述

  - ចាត់ចែងនិងដឹកនាំនូវសកម្មភាពប្រតិបត្តិការក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវ
គោលដៅរបស់សាខា។
- ចុះតាមដានបុគ្គលិកលក់និងវាយតម្លៃពីសកម្មភាពលក់ដល់អតិថិជនផ្ទាល់។
- ពិនិត្យមើលជាប្រចាំទៅលើលទ្ធផលការងារ និងប្រាកដថាការអនុវត្តន៍ការងាររបស់
បុគ្គលិក ត្រឹមត្រូវតាមតួនាទី។
- ពិនិត្យមើលជាប្រចាំចំពោះវត្តមានបុគ្គលិកនិងណែនាំដល់បុគ្គលិកឲ្យយល់នូវម៉ោងបម្រើ
ការងារ។
- ត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់ពីការងារ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក។
- ពិនិត្យ និង អនុម័តការប្រមូលទូទាត់សង និងផែនការ ពិនិត្យនូវរាល់ការងារ របស់
បុគ្គលិកលក់តាមគោលដៅ នឹងបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ។
- ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារ ។
- ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាជាប្រចាំ ។
- ត្រូវលើកសំណើកែសម្រួលផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាដែលបានអនុវត្តផ្ទុយពី
ស្ថានភាពជាក់ស្តែង។
- ទទួល និងបង្វែរសាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់ ការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និង
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំសាច់ប្រាក់ និងរក្សាទុកនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព
បំផុត។
- ត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគលើនិរន្តភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ចំណូល-ចំណាយ) ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ
របស់សាខា/ការិយាល័យកណ្តាល។
- ធានាខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាកម្មវេលុយឲ្យមាន
ដំណើរការល្អស្របតាមផែនការប្រតិបត្តិការ និងផែនការជំនួញរបស់សាខា។
- បង្កើន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយស្ថាប័នអង្គការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង
មន្ទីរនានាក្នុងសាខាខេត្ត។
- ធ្វើការងារផេ្សងៗតាមការចាត់ចែងពីការិយាល័យកណ្តាល។

职位要求

  - បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬគ្រប់គ្រង
- មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងជំនាញការងារយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកមូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រដូចជា៖ Ms. Office 2010, E-mail and Internet
Application។
- មានភាព ស្មោះត្រង់ចំពោះស្ថានប័ន និងអតិថិជន និងធ្វើការងារដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។
- ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអាច សរសេរ អាន និង និយាយបាន។
- ត្រូវធ្វើការងារដោយមានភាពទទួលខុសត្រូវ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារ។
- មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការវេរលុយតាមមធ្យោបាយឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
កាន់តែប្រសើរ ។
- មានចំណេះដឹងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
កាន់តែប្រសើរ ។
- មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការសម្រេចចិត្ត, ភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបណ្តុះ
បណ្តាលបុគ្គលិក។
- មានជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការ, ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍។
- មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារភាពបត់បែន និងការគិតអំពីសកម្មភាពមុន។
- មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង, ការងារជាក្រុម. មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ, គំនិត
ផ្តួចផ្តើម និងភាពបត់បែន។

អំពីពេលវេលាធ្វើការនឹងប្រាក់បៀវត្សកំឡុងពេលសាកល្បង(៣ខែ)៖
* សម្រាប់សាខាខេត្ត មណ្ឌលគិរី/កោះកុង/ប៉ៃលិន
* ប្រាក់ខែគោលសុទ្ធសាធ ចន្លោះពី$300-$400(សម្រាប់បទពិសោធន៍១ឆ្នាំឬក្រោម១ឆ្នាំ)នឹង$400-$600(បទពិសោធន៍ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ)ឬតាមការវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងបន្ថែម។
* ការងារពេញម៉ោង ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ។
* ពី ម៉ោង 8:00am ដល់ ម៉ោង 12:00pm និង ម៉ោង 1:00pm ដល់ ម៉ោង 5:00pm ។
* ថ្ងៃបុណ្យទានអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ ។

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Career Department Hall

联系电话

ACE Cambodia Hall office

邮箱

careers.acecambodia@gmail.com

网站

地址

#33,Street558 Corner 287, S/K BeourngKorK I, K ToulKork, Phnom Penh.

公司简介

ACE (Cambodia) Limited is a Singapore base join Venture Company which head office in Singapore, and branches in Malaysia, Lao and China.
Our office and alliances form an efficient global network providing multi-services. These include domestic and international logistics, FMCG, Real Estate, Property Service, Electric, Electronic and in land transportation.
To achieve a benchmark status within the industry.
Construction of solution for various needs of customers.
Possession of human resources that have international competitiveness.

Address: #34, St558, BeourngKorK I, ToulKorK,PhnomPenh,
Kingdom of Cambodia.
How to Apply & Condition Strictly:
CV or Resume and History Record via E-mail:
careers.acecambodia@gmail.com 

Remark: CV and Resume should be Microsoft word and Photos Document (least than 2MB) only. 

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加