热门职位

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Key Account Senior Sales Rep - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Customer Service/Sales - ecamshopping
 • Sales & Marketing - PAYON Co., Ltd.
 • Senior Finance Officer (Salary range: $700 to $1,000) - ឌីអេសអិល២ អិនធើប្រាយ (DSLII Interprises Co.,Ltd
 • Accountant - Sing Services Som Corporation Co., Ltd
 • IT Engineer - NKTECH Cambodia
 • គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស (Technical Support) - OCEAN TECHNOLOGY Co.,Ltd
 • Sale and Marketing (Rank: $170-$250) - OCEAN TECHNOLOGY Co.,Ltd
 • Accountant Service (Female) - G Link Express Logistics(Cambodia) Ltd
 • Senior Developer (1 Position) - KSD IT SOLUTION (Khmer Software Developer)
 • Web Developer (2 Positions) - KSD IT SOLUTION (Khmer Software Developer)
 • IT Manager = 1 PERSON - Zuellig Pharma Ltd.
 • Store Assistant 3 - Cambodia Air Catering Services Ltd
 • QA Supervisor - Cambodia Air Catering Services Ltd
 • Service - Soria Moria Hotel and spa
 • Receptionist - Soria Moria Hotel and spa
 • Admin/Account Manager - Soria Moria Hotel and spa
 • Structural Engineer - Standard Construction &Engineering Co., Ltd
 • Building Supervisor - Hongkong Land (ONL Investments) Limited

Project Sales Executive

公司名称

ONE BIG TREE ELECTRICAL SUPPLY CO., LTD.   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

电子/电气/机械设备

员工数量

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

销售

招聘人数

3

行业

电子/电气/机械设备

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Oct-18-2018

截止日期

Nov-16-2018

工作描述

  - Preparing document or quotation to customers.
- រៀបចំតារាងតម្លៃ និងឯកសារជូនទៅអតិថិជន
- Build good relationship with projects site managers, Contractors, Developer, and Panel builders.
បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានការដ្ឋាន អ្នកម៉ៅការសំណង់ ម្ចាស់អាគារ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ផ្សេងៗ។
- Monitoring competitor activity and promote products branding.
ត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពដៃគូប្រគួតប្រជែង និងផ្សព្វផ្សាយម៉ាកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- Receive order and solve problem with customer.
ដោះស្រាយបញ្ហា និងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន។
- Sales and collect payment.
លក់ និងប្រមូលប្រាក់
- Update project sales report.
ធ្វើរបាយការណ៏លក់តាមគំរោង

职位要求

  - BBA of Sales & marketing, Management or Electrical Engineering is advantage.
- កំរិតវប្បធម៌បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង លក់ និងទីផ្សារ រឺវិស្វករអគ្គិសនីត្រូវផ្តល់ជាអាទិភាព។
- Males and Female.
- បុរស និងស្រ្តី។
- Good communicating, presentation, and negotiation skills.
- មានជំនាញក្នុងការចរចារ ធ្វើបទបង្ហាញ និងទំនាក់ទំនងល្អ។
- 1-years experienced with project field, commercial (Condo, Villa, Apartment, High Sky building), Contractors, and developer or Borey is priority.
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏១ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការងារវិស័យគំរោង (ខុនដូ ផ្ទះវិឡា ផ្ទះល្វែង អាគារខ្ពស់ៗ) ក្រុមហ៊ុនសាងសង ម៉ៅការ និងបូរី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- Good English communication and Speaking Chinese is a plus.
- អាចទំនាក់ទំនង និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកចេះភាសាចិន។
- Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail, PowerPoint).
- អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័បាន
- Must be honest, committed, responsible, good attitude & customer services mind set, be able to work as team work, and initiative in carrying out the work.
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ប្តេជ្ញាចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ អាកប្បកិរិយាល្អ និងផ្នត់គំនិតបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ហើយ អាចធ្វើការងារជាក្រុម ព្រមទាំងមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការអនុវត្តការងារ។

** Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter to e-mail: hr@obtelectric.com.
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យដាក់ប្រវិត្តរូបការងារដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតទំហំ(4x6)និង Cover Letter ផ្ញើទៅកាន់អ៊ី-មែល hr@obtelectiic.com ។

** We offer monthly high incentive packages and salary range from $300 to $500 and phone & gasoline allowance $60.
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផ្តល់នូវប្រាក់លើកទឹកចិត្តជារៀងរាល់ខែ និងប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមពីចន្លោះ 300 ដុល្លារដល់ 500 ដុល្លារ រួមទាំងថ្លៃទូរស័ព្ទ និងប្រេងសាំងចំនួន 60 ដុល្លារ។
E-mail : hr@obtelectric.com and sup.pp@obtelectric.com
Website : www.obtelectric.com
Closing Date : 17 November, 2018

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

One Big Tree

联系电话

016 64 88 77

邮箱

hr@obtelectric.com

网站

http://www.obtelectric.com

地址

#148, St. 245, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat Toul Tompong2, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

公司简介

ONE BIG TREE has been established with presence on project market in Cambodia since 2008. It is a company which provides solution & service and supplies high-quality electrical equipments with almost 10-year experience on demand construction projects around the country.

When the local economy as well as construction activities was developing, the company, for customer, committed to facilitate and promote the standard of living of the Cambodian people by strengthening our human resources in order to improve the living comfortably and help customers choose and remember the highest-quality electrical equipment in Cambodia.

Nowadays, accredited and trusted by its customers, the company has expanded its market size and increases more resources to supply the electrical equipment


服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加