Hot Jobs

 • ជ្រើសរើសបន្ទាន់ ផ្នែកលក់ភេសជ្ចៈ 220$-500$ - Royal Beverage
 • HR Officer (Sushichef Restaurant) - TALENT EXCELLENCE DEVELOPMENT PARTNER CO.,LTD
 • Operation Manager (Sushichef Restaurant) - TALENT EXCELLENCE DEVELOPMENT PARTNER CO.,LTD
 • Accountant (Sushichef Restaurant) - TALENT EXCELLENCE DEVELOPMENT PARTNER CO.,LTD
 • Accountant - China Sincerely Leather Group (Cambodia) Limited
 • Sale & Marketing Director - Hotel and Service Apartment
 • Assistant Sale Manager ( 250$ to 350$) - Mekong green Farm Co.,Ltd
 • Assistant Accountant ( 350$ to 500$ )(ធ្វេីការនៅរតនគិរី) - Mekong green Farm Co.,Ltd
 • Sales and Marketing Officer (ompetitive salary & high commission: 250$ - 500$ + % commission + Bonus) - Broker Jet Co., LTD
 • ផ្នែករដ្ឋបាល ចេះនិយាយភាសាវៀតណាម ($250-$500+ Bonus និងមានប្រាក់ខែទី ១៣ រួមទាំងមានដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ) - Broker Jet Co., LTD
 • ផ្នែកលក់ និង ផ្នែកដឹកជញ្ចូន/ឃ្លាំង (200-300 USD) SAMURAI PAINT CAMBODIA - Genesis GD (Cambodia) Co., ltd
 • Core System Officer - Pi Pay Plc.
 • Quality Assurance Officer (QA) Urgent - Pi Pay Plc.
 • 业务员 - 粤泰集团( Real Estate)
 • Cook Helper – 2 Posts (ជំនួយការចុងភៅ ២នាក់) - Vattanac Properties Limited
 • Recruitment & Training Supervisor - Vattanac Properties Limited
 • Marketing Manager. - Vattanac Properties Limited
 • Junior Accountant $250 or more - Andrew & Philip Accounting Co., Ltd.
 • SALES - BRANCH OF FUJI XEROX ASIA PACIFIC PTE LTD.
 • Marketing Manager - Mekong NE Marketing Co., Ltd.

Stock/Delivery ($150-$250)

Company

EBM Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Function

Human Resources/Consultancy

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Others

Hiring

2

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-16-2019

Closing Date

Feb-15-2019

Job Description

  • To deliver product on time and safely
• Count Stock in and out and record to system
• Well organized and Time management
• Ensure safe delivery and comply with Cambodia Traffic law
• Provide a good delivering service to customers
• Others if required by superior


•ដឹកជញ្ជុនផលិតផលទាន់ពេលវេលានិងដោយសុវត្ថិភាព
•រាប់Stockចូលនិងចេញនិងកត់ត្រាចូលប្រព័ន្ធកំុព្យូទ័រ
•រៀបចំបានល្អនិងគ្រប់គ្រងពេលវេលា
•ធានាឱ្យមានការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ចរាចរកម្ពុជា
•ផ្តល់ជូននូវសេវាដឹកជញ្ជូនល្អដល់អតិថិជន
•អ្នកផ្សេងទៀតបើមានតម្រូវការដោយថ្នាក់ខ្ពស់

Job Requirements

  -​ ប្រុស
-​ កំរិតសិក្សា : វិទ្យាល័យទ្បើងទៅ
- មានបទពិសោធខ្លះៗផ្នែកដឹកជញ្ជូន ឬ កាន់stock
- មានភាពរិករាយនិងការងារ​ធ្វើដំណើរ
- ចេះភាសាអង់គ្លេស
- ឧស្សាព្យាយាម រួសរាយ ស្មោះត្រង់ និង មានឥរិយាបថល្អចំពោះការងារ។

- Male
- Education: High School up.
- Be able to drive car.
- Be able to communicate in Khmer, English. Knowing Chinese is advantageous.
- Hard-working, friendly, honest, and good in working attitude

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment Department

Phone

096 723 8008 / 078 73 9000 / 023 213 919

Email

cv@ebmcambodia.com

Website

http://www.ebmcambodia.com ; www.ejobpage.com

Address

Building #40D, Street 352, Sangkat Beong Keng Kang 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

EBM Cambodia, known as the Employee Benefits Management, is one of the leading and longest running human resource service provider company in Cambodia that has been active in her field since the year 2007. Our mission is to help our clients maximize their core business and to focus on what matters most, so we help our clients reduce their complex administration and time consuming processes of staffing into smarter, faster and cost effective solutions – our services are designed to link the gap between employers and employees with the aim to successfully match both parties for an exciting solution.

For company clients we aim to become an extension of your business and gain a thorough understanding of your organizations environment, people and culture, to better assist you in the resolution of staffing issues. Our personalized process saves time, promotes growth, reduces onboarding, and ensures that when we present our shortlist for interview with the client representative, we are providing the best candidates for the job.

For job seekers we don’t simply wish to help you find a job for the short-term but rather a job that will contribute to your long-term career development and at the same time we wish to be your adviser as your career develops. We will endeavour to find you the types of roles in the kind of companies that match your skills, experience and future plans.

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add