Hot Jobs

 • Accountant - Crystal Martin Cambodia Limited
 • Sale Indoor( 5 People) (230 $- 350$) - AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd.
 • Purchase / Stock ( 3 People) (Salary $ 230 -$ 350) - AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd.
 • ផ្នែកលក់បន្ទាន់ (ប្រាក់ខែគោល 600$/ខែ) - Cambodian Sino Import & Export Trading Co.,Ltd
 • JUNIOR ACCOUNT - Futrol international ក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាសីុនហ្វូត្រល៍
 • Engineer Survey Leader (500$-1000$) - Sotheara C&C Construction
 • Logistics - COSCO SHIPPING Lines (Cambodia) Co., Ltd
 • Order Entry អ្នកបញ្ជូលទិន្នន័យ - Avery Dennison RBIS (Cambodia) Co., Ltd
 • Production Team Leader - Avery Dennison RBIS (Cambodia) Co., Ltd
 • Sales Executives 销售专员 - AGILE PROPERTY ( CAMBODIA)CO,LTD
 • Financial Tax Manager 财务税务经理 - AGILE PROPERTY ( CAMBODIA)CO,LTD
 • Finance Manager - C&T ADVERTISING PTE.,LTD
 • Customer service - COSCO SHIPPING Lines (Cambodia) Co., Ltd
 • Operation - COSCO SHIPPING Lines (Cambodia) Co., Ltd
 • Front Office Manager - PHNOM PENH KATARI HOTEL
 • Stock Controller(spare part truck) (200$-300$) - Sotheara C&C Construction
 • Humans Resources Manager (500$-1000$) - Sotheara C&C Construction
 • អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant) - Hongkong Land (Mansions) Limited
 • Maintenance Staff - SANKYO RADIATOR (CAMBODIA) CO., LTD.
 • Chief Accounting (500$-1000$) - Sotheara C&C Construction

អ្នកបើកបររថយន្តដឹកប្រេង (២៦ នាក់)

Company

RMA Cambodia Co., Ltd   

type

General Partnership

Function

General Business Services

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Driver/Security

Hiring

30

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-24-2019

Closing Date

Feb-12-2019

Job Description

  •បើកបរថយន្តដឹកប្រេងនៅភ្នំពេញ និងទៅខេត្តផ្សេងៗ
•ដាក់ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញ (ប្រេងម៉ាស៊ូត និងសាំង)
•ពិនិត្យយានយន្តដោយប្រើសៀវភៅកំណត់ហេតុ

Job Requirements

  •រៀបចំយានយន្តសំរាប់ការដាក់ប្រេងអោយទាន់ពេលវេលា
•ដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់គោលដៅដែលបានកំណត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
•មើលការខុសត្រូវ និងបំពេញកំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍ នៃការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលា ចំងាយក្នុងការដឹក ចំនួនប្រេងដែលចំណាយ និងរបាយការណ៍ជួសជុល ផ្សេងៗ
•ពិនិត្យយានយន្តមុនពេលដាក់ប្រេង (ប្រើសៀវភៅកំណត់ហេតុ)
•អនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការដាក់ប្រេង នឹងការទម្លាក់ប្រេង
•រក្សាភាពស្អាតរបស់យានយន្ត និងទុកសម្ភារៈសុវត្តិភាពឲ្យមានសុវត្តិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមកន្លែង
•លាង និង ពិនិត្យយានយន្តមុនពេលប្រគល់ឲ្យអ្នកបើកបរបន្ទាប់
•មើលការខុសត្រូវការថែទាំ និងជួសជុល យាន្តយន្ត និងរ៉ឺម៉ក និងប្រាកដថាដំណើរការបានល្អតាមនីតិវិធីសុវត្ថិភាព
•ធ្វើឲ្យមានសុវត្តិភាពក្នុងការដាក់ប្រេងនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
•រក្សាឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឡាន (ធានារ៉ាប់រង ឆៀក នឹងឆៀកអាជីវកម្មរថយន្ត កាតគយប្រចាំឆ្នាំ
•អនុវត្តតាមបទបញ្ញាត្តិរបស់ឃ្លាំងផ្ទុកប្រេង រឺ ទំនិញ
•រាយការណ័ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើមានអ្វីខុសប្លែកពីធម្មតាទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការណ និងគ្រោះថ្នាក់
•ធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន……
•ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលរៀបចំដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Human Resource

Phone

070 555 494/090 9999 72

Email

recruitment.kh@rmagroup.net

Website

http://www.cambodia.rmagroup.net

Address

#27, St. 134, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh

Company Profile

RMA entered the Cambodian market in 1992 as an exclusive provider of dedicated system solutions for commercial and non-commercial enterprises in the sectors of infrastructure, energy and logistics. Gradually, the company has been growing alongside the development of Cambodia and expanded to automotive, agricultural and heavy equipment, warehouse solutions, financial services, car rental and food franchise management. In addition to business expansion, RMA Cambodia has also focused its attention on human resources by providing internships and employment opportunities to approximately 2,000 local and professional staff with a number of expatriates working together to share their skills and expertise.

RMA Cambodia has also been very active within local communities. We consistently work with local authorities and organizations to provide financial and technical assistance in essential key sectors, such as health, environment, education and sports.

We aim to help Cambodia grow and prosper.

OUR SERVICES AND PRODUCTS:

RMA Cambodia and its affiliate Asia Vehicle Rental (AVR) are offering franchised car rental services through the global brand AVIS. Rentals are customized with brand-new Ford vehicles and experienced English-speaking chauffeurs. AVIS also offers car rental and leasing that meets all types of customers requirements for business trips, leisure or field work, with or without chauffeurs.

RMA Cambodia has a financing arm, RMA Financial Services, offers financing solutions to flexibly meet the needs of corporate and retail customers for the purchase of their own automotive and heavy equipment, agricultural machinery and warehouse solution equipment.

RMA Cambodia is also a provider of heavy equipment products and solutions in construction, road building and maintenance, and agriculture, namely JCB, Mitsubishi FUSO and John Deere. RMA Cambodia is an agent for the world’s leading brands in these industries.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add