Hot Jobs

 • បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យអគារ (វេនព្រឹក វេនរសៀល និង​វេនយប់) - Hongkong Land (Premium Investments) Limited
 • Receptionist ($200 - $250)_Monday to Friday - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Tax and Accounting Manager - U.S.R.V Trade & Services Co.,Ltd.
 • Senior Accountant - U.S.R.V Trade & Services Co.,Ltd.
 • Safety Officer - TIME DEAL BUILDER Co., Ltd
 • Senior Manager, Analytics & Consumer Insight - Manulife(Cambodia) PLC
 • Agency Manager - Manulife(Cambodia) PLC
 • Manager, Business Development - Manulife(Cambodia) PLC
 • Manager, Business Promotion and Strategy - Manulife(Cambodia) PLC
 • Stock Controller - SCPC Automation Inc
 • Clearance By Air 1 Position - DART GLOBAL LOGISTIC (CAMBODIA) LTD
 • Operation Export 1 Position - DART GLOBAL LOGISTIC (CAMBODIA) LTD
 • Sales Manager, Employee Benefits - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Specialist, Underwriting - Manulife(Cambodia) PLC
 • ជំនួយការ| Assistant | 助理 (50 POSTS) - Wilson Leather (Cambodia) Co.,Ltd
 • Specialist, Business Development - Manulife(Cambodia) PLC
 • Specialist, Customer Relation - Manulife(Cambodia) PLC
 • Recruitment Supervisor - Manulife(Cambodia) PLC
 • Specialist, Agency Recruitment - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Officer, Sales and Promotion - Manulife(Cambodia) PLC

Dispatcher 200$-380$

Company

Sinh Hak Houts   

type

Private Limited Company

Function

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

employees

50-100

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Logistics/Shipping/Deliver/Warehouse

Hiring

2

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

Negotiable

Qualification

Associate's Degree

Sex

Male/Female

Language

Khmer-- Mother Tongue   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-24-2019

Closing Date

Jun-23-2019

Job Description

  • រៀបចំការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមលំដាប់លំដោយទៅតាមការបញ្ជាទិញ។
• រៀបចំដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញពីឃ្លាំងដោយពិនិត្យមើល ទំនិញ ទីតាំងគោលដៅ ផ្លូវ និង រយៈពេលដឹកជញ្ជូន។
• ត្រូតពិនិត្យមើល ឡាន កង់បី តៃកុង ព្រូឡាន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនមុននឹងចេញដំណើរ។
• ត្រូវត្រួតពិន្យមើលចំនួនឡាន កង់បី តៃកុងឡាន ព្រូឡានឱ្យបានហ្មតចត់ហើយចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូនទៅតាមការជាក់ស្តែង។
• ត្រូវចេះមើលចំងាយផ្លូវ និងប៉ានស្មានពេលវេលាពិតប្រាកដដើម្បីរក្សាបាននូវការដឹកជញ្ជូនដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងផលិតភាព។
• រៀបចំកាលវិភាគផែនការ និង បញ្ជាក់ការដឹកជញ្ជូនដោយរក្សាការសន្ទនា និងផ្តល់ពត៍មានរវាងក្រុមលក់ និងក្រុមដឹកជញ្ជូនហើយនិងក្រុមដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធ។
• ប្រើប្រព័ន្ធតាមដានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតរបស់ក្រុមហ៊ុន(GPS)ដើម្បីតាមដានរថយន្តនិងទំនិញ។
• ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាមួយការដឹកជញ្ជូន។
• រក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយក្រុមដឹកទំនិញនិងអតិថិជន។

Job Requirements

  • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំក្នុងការងារដែលពាក់ព័ន្ធ
• អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ។
• ជំនាញទំនាក់ទំនងហើយនិងការនិយាយ
• អាចអាន និយាយ សរសេរ និងស្តាប់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ។
• មានភាពអត់ធ្មត់មានភាពបត់បែនស្មោះត្រង់និងមានភាពរួសរាយ​ រាក់ទាក់។
• ការងារផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

096 599 6996

Email

hr@sinhhakhouts.com

Online Apply

http://hr@sinhhakhouts.com

Website

Address

#353 ABC, Mao Tse Tong Blvd, Sangkat Phsar Depo1, Khan Toul Kork, Capital of Phnom Penh

Company Profile

Sinh Hak Hout Inc. is one of the leading home improvement centers in Cambodia. Starting from just a 50-square-meter retail space in 1999, we have expanded our current operations into a 1400-square-meter showroom, with a second showroom on the way. Our key to success is based on an understanding of our customers’ needs, and close attention to upholding the standard of quality our customers expect – a stylish, comfortable, and affordable space for their home and workspace. With this knowledge, our purchasing team has traveled all over the world to search for products that meet our customers’ demands.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add