Hot Jobs

 • Branch Supervisor - HANUMAN AUTO TRADING CO.,LTD
 • អ្នករចនារូបភាព (Graphic Designer) - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • ប្រធានផ្នែកលក់ (1 for Consumer & 1 for Distributor) - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • អ្នកគ្រប់គ្រងជំនួយការប្រធានផ្នែកលក់ (Sales Admin Manager) - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (Trader) - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចំណីអាហារ (Food Developer) - CAMKO BROTHERS CO.,LTD
 • Purchasing  - AD EXPERT
 • Messenger - AD EXPERT
 • Admin & HR - AD EXPERT
 • Director of Kirirom Institute of Technology - A2A Town Cambodia
 • Operation Manager - VKirirom Resort (Kirirom National Park) - A2A Town Cambodia
 • Sous Chef (Base in Kirirom Resort) - A2A Town Cambodia
 • Digital Media Sale Manager - AdAsia (Cambodia) Co., Ltd.
 • Digital Media content Manager - AdAsia (Cambodia) Co., Ltd.
 • Digital Media Content Executive - AdAsia (Cambodia) Co., Ltd.
 • Sales Outdoor (05 post) / $200-$300 - L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD
 • Graphic Designer (3 post)/ $300-$400 - L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD
 • Business Development Executive - Grand China Life Insurance PLC
 • Sale Coordinator working at Sihanouk Ville ( 01 posts)( 600 USD to 1500 USD) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Marketing Assistant - Representative Office of YKK VietNam Co., LTD

Commis

Company

The Penthouse Residence   

type

Private Limited Company

Function

Real Estate

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Catering/Restaurant

Hiring

5

Industry

Real Estate

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jun-04-2019

Closing Date

Jul-04-2019

Job Description

  Be able to perform kitchen routine tasks as well as other tasks, which had been assigned by kitchen management personnel.
អាចធ្វើការតាមទំលាប់ផ្ទះបាយប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងផ្ទះបាយ
Be able to perform stocker receiver and responsible of quantity and quality of goods upon receiving.
មានលទ្ធភាពអនុវត្តការទទួលស្តុកនិងទទួលខុសត្រូវលើបរិមាណនិងគុណភាពនៃទំនិញនៅពេលដែលទទួល។
Ensure received goods met ordered quantity, which noted on purchasing
order form and satisfied chef’s quality expectation.
ធានាថាទំនិញដែលទទួលបាននិងបរិមាណត្រឹមត្រូវទៅតាមសំណុំបែបបទបញ្ជាទិញនិងការរំពឹងទុកពីគុណភាពតាមប្រធានផ្នែក
Be able to perform sourcing, arranging and storing goods to kitchen warehouse adhere to current kitchen standard operation (if been assigned).
អាចអនុវត្តរៀបចំនិងរក្សាទុកទំនិញទៅឃ្លាំង ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងប្រតិបត្ដិការស្តង់ដាផ្ទះបាយបច្ចុប្បន្ន (ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់) ។
Be able to check both quantity and quality of stored goods adhere to food hygiene standards (if been assigned).
អាចពិនិត្យមើលទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃទំនិញត្រូវបានរក្សាទុក ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានអនាម័យចំណីអាហារ (ប្រសិនបើត្រូវបានកំណត់) ។
Comparing goods on-hand to amount of goods when receiving and amount of food usage
(On-hand = received – usage) when checking goods quantity.
ប្រៀបធៀបទំនិញទៅនឹងបរិមាណនៃទំនិញនៅពេលទទួលបាននិងបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់អាហារ
(នៅក្នុងដៃ = ទទួលបាន - ការប្រើប្រាស់) នៅពេលពិនិត្យមើលបរិមាណទំនិញ
Double check on food quality and expiration date of all stored goods, ensure food hygiene standards and food safety are followed of all time.
ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគុណភាពចំណីអាហារនិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃទំនិញដែលបានរក្សាទុកទាំងអស់ធានាបាននូវស្តង់ដារអនាម័យចំណីអាហារនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ពេលវេលា។
*Other task assigned by Chef de Partie/Chef

Job Requirements

  Report to on-duty kitchen in-charged when discover food safety and food hygiene standards are being violated.
រាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅពេលរកឃើញថាស្តង់ដាអនាម័យម្ហូបអាហារនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារត្រូវបានរំលោភបំពាន។
Kitchen cook must follow FIFO (first in first out) at all time.
បុគ្គលិកផ្ទះបាយត្រូវតែធ្វើតាម FIFO (របស់មកមុនប្រើមុន របស់មកក្រោយប្រើក្រោយ) គ្រប់ពេលវេលា
Kitchen cook must strictly follow company recipes.
បុគ្គលិកផ្ទះបាយត្រូវតែធ្វើតាមយ៉ាងតឹងរឹងនូវរូបមន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន
Strictly follow company recipes and cooking procedures which are introduced by chef.
អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមរូបមន្តរបស់ក្រុមហ៊ុននិងនីតិវិធីចំអិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមេចុងភៅ។
Cooked foods quality must be complied with kitchen operating standards.
គុណភាពចំអិនអាហារត្រូវតែអនុវត្តតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិការផ្ទះបាយ
In case cooked food quality is not met kitchen operating standards, cook must inform kitchen in-charge personnel immediately for solving or replacement. Off quality food should not be served to customer at all time.
ក្នុងករណីម្ហូបអាហារគ្មានគុណភាពមិនត្រូវបានបំពេញតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិការផ្ទះបាយអ្នកចំអិនត្រូវតែប្រាប់ដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទះបាយភ្លាមៗសម្រាប់ការដោះស្រាយឬជំនួស។ អាហារដែលគ្មានគុណភាពមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាឡើយ។

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

0964939255 / 092995252

Email

asst.hr@penthousecondo.asia

Website

http://www.thepenthouseresidence.com

Address

#83B Sothearos Blvd, Sangkat Tonlebassac , khan Chamkarmon Phnom Penh

Company Profile

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add