Hot Jobs

 • Marketing Manager - Phnom Penh International University (PPIU)
 • Manufacture Excellent - Can Sports Shoes Company
 • Planning - Can Sports Shoes Company
 • Purchasing - Can Sports Shoes Company
 • HR - Can Sports Shoes Company
 • Corporate Responsibility - Can Sports Shoes Company
 • Logistic Staff (3) - Can Sports Shoes Company
 • Clerk ( 10 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician ( 20 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Chinese Speaking ( 14 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff ( 20 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Sales Executive /KTVs and Clubs - Quantum Distribution Co., Ltd
 • Production Engineering (20 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • IT Programmer : 01 Post - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Purchase Staff ( 01 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • HRA ( Payroll Staff ) ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Sale Coordinator working at Sihanouk Ville ( 01 posts)( 600 USD to 1500 USD) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Building Supervisor (Night Shift) - Hongkong Land (Premium Investments) Limited
 • ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ (ភេទប្រុស) $300-$500 - ក្រុមហ៊ុនលក់សំបកកង់ម៉ូតូម៉ាក SHIHFA
 • ផ្នែកកាន់ឃ្លាំង ទាំង២ភេទ ($250-$300) - ក្រុមហ៊ុនលក់សំបកកង់ម៉ូតូម៉ាក SHIHFA

Hostess

Company

The Penthouse Residence   

type

Private Limited Company

Function

Real Estate

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Catering/Restaurant

Hiring

4

Industry

Real Estate

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jun-04-2019

Closing Date

Jul-04-2019

Job Description

  1. Report and receive assignment from team leader / supervisor
ទទួលការងារពីការចាត់របស់ប្រធានក្រុម
1.1 Updating all current promotion, out of order items and visited guest forecast from supervisor / manager
ត្រូតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយប្រូមូសិនថ្មីដល់អតិថិជន
1.2 Receive work section allocation from team leader / supervisor
ទទូលការចាត់ចែងការងារពីប្រធានក្រុម
2. Greet incoming and departing Guests warmly with a genuine smile and eye contact; escort them to assigned dining area; present menus; announce waiter's name
ស្វាគមន៏ភ្ញៀវដោយស្នាមញញឹម និងក្រសែភ្នែកស្រទន់ទៅកាន់ភ្ញៀវ និងធ្វើការបង្ហាញបញ្ជីម្ហូបនិងធ្វើការបង្ហាញអ្នកដែលត្រូវ បម្រើសេវាកម្ម។
3. Use visual cues to seat Guests in either the bar or dining area depending on their preference
ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលភ្ញៀវកំពុងរង់ចាំ
4. Inform Guest of current promotion and who will be serving them to ensure a smooth handoff to the service staff
ផ្តល់ពត៏មានអោយភ្ញៀវអំពីប្រូមូសិនថ្មី និងបង្ហាញអ្នកដែលត្រូវផ្តល់សេវាកម្ម
5. Answer incoming calls to the restaurant and provide appropriate service
លើកទូរស័ព្ទនិងផ្តល់ពត៏មានពីសេវាកម្ម
6. Manage the flow of Guests into the Dining and Bar areas, provide accurate wait times to incoming Guests if appropriate
ពិនិត្យលំហូចូលនៃភ្ញៀវដែលមកកាន់ បន្ទប់អាហារឬក៏ទីតាំងនៃបារ
7. Tend to special Guest needs and requests
ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលភ្ញៀវត្រូវការ
8. Observant to Guests’ needs throughout dining experience to ensure they receive high quality service (i.e. notice a drink refill is needed while seating another Guest and ensuring the drink is refilled prior to getting back to the door).
ធ្វើការសើបសួរពីភ្ញៀវអំពីសេវាកម្ម ដែលពូកយើងផ្តល់ជូនដើម្បីធានាបាននួវគុណភាពនៃសេវាកម្ម
9. Protect establishment and patrons by adhering to sanitation, safety and alcohol control policies
ធានាបាននិងគ្រប់គ្រងលើការពិសារគ្រឿងស្រវឹងរបស់ភ្ញៀវ
10. Help dining room staff by setting and clearing tables; replenishing water; serving beverages
ជួយរៀបចំបន្ទប់បាយ ដោយរៀបចំតុបាយ និងសំអាតតុបាយ
11. Issue dining charges by verifying orders; calculating taxes; totaling bill for to-go orders Receive payments by validating credit charges; approving checks; accepting currency; calculating and issuing change for ToGo orders
ធ្វើការទូទាត់វិក័យបត្រ័ដោយបញ្ចាក់ពីការគណនាតម្លៃ ពន្ធ ក៏ដូចជាការគណនាផ្សេងៗទៀត
12. Reconcile cash drawer by proving cash transactions; listing checks and credit card charges for to-go orders
ផ្ទៀងផ្ទាត់សាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាចរន្តនៃសាច់ប្រាក់
13. Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ក្រុមហ៊ុនតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

Job Requirements

  - អាចមានលទ្ធភាពអានបញ្ជីមុខម្ហូប
- ត្រូវយល់ដឹងពីការស្វាគមន៏និងលាទៅកាន់ភ្ញៀវតាមបែបស្តង់ដា ក៏ដូចជាការយល់ដឹងចំពោះការងាររបស់ខ្លូន
- ដឹងច្បាស់នូវការប្រើប្រាស់ភាសាទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភ្ញៀវ ឬក៏ប្រធានរបស់ខ្លួន
- មានសមត្ថភាពស្តាប់បានល្អនៅក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរ
- អាចមានលទ្ធភាពដើរនិងឈរអំលុងពេលម៉ោងការងារ
- អាចមានលទ្ធភាពបត់បែនតាមការងារ
- មានបែបបទក្នុងការស្វាគមន៏និងលាទៅកាន់ភ្ញៀវ
- មានលទ្ធភាពយល់ពីការស្មើសុំជំនួយពីភ្ញៀវ
- អាចកាន់ថាសម្ហូបបាន
- មានទឹកចិត្តក្នុងការជូយការងារដែលមានទិសដៅធ្វើការជាក្រុម
- មានចំនង់ចំនូលចិត្តផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ
- មានលទ្ធភាពដើម្បីធានានូវបរិស្ថានប្រសើរ
- មានចំណង់ចំនូលចិត្តលើការរៀនសូត្រលើម្ហូប
- អាចធ្វើការតាមម៉ោងចល័តជាច្រើន
- មានបទពិសោធន៏គោលរយះពេល០៦ខែលើការផ្តល់សេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាន
- រក្សាបាននូវភាពវិជ្ចមានជានិច្ចលើការផ្តល់សេវាកម្ម
- មានលទ្ធភាពក្នុងការជំនួយដល់ភ្ញៀវ និងផ្តល់នូវភាពល្អប្រសើរលើទំនាក់ទំនងភ្ញៀវ--- អាចមានលទ្ធភាពឈរនិងដើរ នៅពេលបន្ថែមម៉ោង

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

0964939255 / 092995252

Email

asst.hr@penthousecondo.asia

Website

http://www.thepenthouseresidence.com

Address

#83B Sothearos Blvd, Sangkat Tonlebassac , khan Chamkarmon Phnom Penh

Company Profile

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add