Hot Jobs

 • IT Programmer : 01 Post - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • HRA ( Payroll Staff ) ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (20 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff ( 20 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Chinese Speaking ( 15 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Japanese speaking (10 PAX) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician ( 40 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( 15 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Purchase / Stock ( 3 People) (Salary $ 230 -$ 350) - AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd.
 • ប្រធានទីផ្សារ និង ផ្នែកទីផ្សារ - KaKa Vinacam​ CO,.LTD.
 • Night Auditor/Stock Controller and Purchase/ Bell Boy - HM Grand Central Hotel
 • Accounting $350 up - W.W.L (CAMBODIA) CO., LTD
 • Logistic Staff - W.W.L (CAMBODIA) CO., LTD
 • Operation Manager (1 position) - Sunny Logistics (Cambodia) Co., Ltd.
 • Operation Assistance (2 positions) - Sunny Logistics (Cambodia) Co., Ltd.
 • Receptionist - Bright Smile Dental Hospital
 • Warehouse Assistant (3-Positions) - Dynamic Pharma Co.,Ltd
 • Purchasing Controller (2-Positions) - Dynamic Pharma Co.,Ltd
 • IT Specialist (Programmer) - Dynamic Pharma Co.,Ltd
 • Call Center $100-$300 + High Commissions( 5Positions) - FOTO88

Credit Officer (មន្ដ្រី ឥណទាន)

Company

PRIME MF Microfinance   

type

Private Limited Company

Function

Banking & Finance

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Bank/Insurance

Hiring

50

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

Age

20 ~ 36

Location

Kampong Speu;

Publish Date

Oct-18-2019

Closing Date

Nov-16-2019

Job Description

  គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថានបាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ផ្នែកមន្ដ្រីឥណទាន៣០នាក់។

** តួនាទីនិងភារៈកិច្ចៈ
- ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន
- ទាក់ទាញអតិថិជននិងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
- ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ
- បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
- ប្រមូលប្រាក់សំណងត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ
- ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន
- ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

Job Requirements

  **លក្ខខណ្ឌការងារៈ
- កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
- មានឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ
- បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានសុខភាពល្អនិងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេសនិងកំព្យូទ័រ
- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី២០ឆ្នាំឡើងទៅ

**អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមានៈ
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
- ទទួលបាន​ថ្លៃសាំងនិងថ្លៃជួលម៉ូតូ
- កម្ចីសម្រាប់បុគ្គលិក
- ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ
- ទទួលបានធនារ៉ាប់រង២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង
-​ ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកប្រចាំខែ
- ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣និងប្រាក់បន្ថែមសំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
- មានដំណើរកំសាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

***How to apply:
To apply, please submit a CV & cover letter to E-mail: dany.horn@primemf.com or to Head office #494C,St.271, Sk. Beung Tumpun, Kh. Mean Chey,Phnom Penh Cambodia. Only short listed applicants will be notified.

* Contact Person : HR & Admin Departement
* Phone : 015 84 43 07 / 023 99 39 10
* E-mail : keo.ratna@primemf.com /hr@primemf.com

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

(HR/Admin Dept)

Phone

017 816 810 / 010 500 277

Email

hr@primemf.com

Website

http://www.primemf.com

Address

#494C, St.271, Sangkat Beung Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

About Company:
Prime MF Microfinance Institution Ltd. is a professional licensed microfinance institution with a mission to provide financial services to individuals and groups in Cambodian communities to help them liberate from poverty.
The MFI was registered with the Ministry of Commerce in August 2010 as a financial service provider and obtained a microfinance institution license from the National Bank of Cambodia (NBC) in December 2010. Its operation started in the current head office located at #494C Street 271, Sangkat Beung Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh.
To ensure access to financial services for communities in broader areas, Prime MF has opened its new branch every year since 2013. The second branch was set up in Pochentong in June 2013. One year later, another branch of Prime MF was settled in Russey Keo in June 2014. Takhmao, the capital of Kandal Province, was selected as the base of the fourth branch and opened in June 2015. In August 2016, the fifth branch in Angk Snuol started its operation and Sen Sok Branch.
Prime MF is a well-known provider of microfinance service in Phnom Penh with its flexible and speedy process. It has fulfilled its commitment by increasing loan portfolio with affordable products and quality financial performance.
At present, its total loan outstanding has reached to USD 15 million and its total asset is USD 20 million.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add