លី ឆេងឡុង​​ លក់សម្ភារៈធុងជូតផ្ទះម៉ាក Tissot Mop

Company Profile

ID

10025393  

Function

Wholesale/Retail

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

089 777 867

Fax

Email

lcl.tissotmop@gmail.com

Website

Address

បុរីពិភពថ្មីចំការដូង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។

Company Description

 
ក្រុមហ៊ុន: លី ឆេងឡុង​​ លក់ផលិតផលសម្ភារៈធុងជូតផ្ទះម៉ាក Tissot Mop។

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh