ក្រុមហ៊ុនយើង

Company Profile

ID

50211  

Function

Banking & Finance

type

Private Limited Company

employees

Location

Kampot

Contact Person

HR & Admin

Phone

066 666 155

Fax

Email

vda-it@vdamfi.org

Website

Address

តាមបណ្តាខេត្តកំពត កំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តតាកែវ

Company Description

 
ក្រុមហ៊ុនយើង ជាក្រុមហ៊ុនលក់ និង បង់រំលស់បរិក្ខាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ម៉ូទ័រកិនស្រូវ និង ធុងបាស តាមបណ្តាខេត្តកំពត កំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តតាកែវ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅតាមមុខតំណែង និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh