Hot Jobs

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់តាមខេត្ត (ចាប់ពី$500ឡើងទៅ) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.
 • 2 HR OFFICER (350$ - 450$) - PH ONE Development (Cambodia) Limited.
 • Accounts Payable and Reception $400-$600 - Renaissance Minerals (Cambodia) Limited
 • IoT officer - Key Links (Cambodia) Technology Co.,Ltd
 • Sale Supervisor (Salary Rang : 300$-350$) - សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ
 • HR Officer - Ostra FIne Foods
 • បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រគណនេយ្យសាខា ០២ នាក់ - FT Cash Express Co.,Ltd ក្រុមហ៊ុន អេហ្វធី ឃែស អិចប្រេស ឯ.ក
 • Senior Credit Officer ( Siem Reap 1 position ) - Sunny Microfinance Plc
 • IT Executive (Web and Customer Facing) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Internal Auditor (01 Position) - LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC)
 • Customer Service Agent (Custom Clearance) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Custom Clearance Manager (RA) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Accounting Receivable (Cashier) - DHL Express (Cambodia) Ltd.
 • Accountant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • HR Assistant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Assistant Accountant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Digital Marketing Manager - ATTRACT ADVERTISING Co., Ltd
 • Head of Sales & Marketing - Modena International Cambodi
 • ផ្នែកលក់ខុនដូ ($300 - $600) - VUE ASTON
 • អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ (1000$-1200$) - VUE ASTON

Bakery Manager (Sen Sok Store)

Company

AEON (Cambodia) Co., Ltd   

type

Multi-National Company

Function

Wholesale/Retail

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Operation/Production

Hiring

1

Industry

Wholesale/Retail

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-22-2020

Closing Date

Mar-02-2020

Job Description

  1. Staff Management
- The bakery department manager must determine the staffing needs of the bakery area and hire qualified individuals to work in the department.
- In addition, the manager provides necessary employee training on store policies and procedures, develops weekly work schedules, and supervises employee work output.
- Bakery managers also work to create team environments by handling employee issues and modeling appropriate behavior and performance.

2. Product Management
- Bakery department managers supervise the production of bakery items, generally using the recipes and procedures established at the corporate level. In some cases, bakery managers work to develop new product offerings based on customer demands.
- The manager oversees the purchasing of food supplies and might design product displays for the bakery department.
- Depending on the job, managers might also handle department marketing and organize specials, sample tastings, and other events.

3. Other Management Roles
- In most grocery stores, the bakery department manager works with store management to develop and maintain a department budget.
- The bakery department manager is further responsible for ensuring that employees follow all food safety and employee safety protocols.
- He or she may also work with other department managers to ensure that the overall store appearance and operations are up to standards.

Job Requirements

  - Proving leadership skill
- Bakery knowledge and an understanding of high production bakeries.
- Professional Culinary Training is not required, but highly desired
- Knowledge about food safety and hygiene
- Sales Ability and willingness to support Sales Team
- Ability to work independently, prioritize work, and multi-task.
- Excellent communication skills and the ability to work with all organizational levels is critical.
- Accuracy and attention to detail are essential.
- Basic computer skills a must.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment

Phone

069 906 760/096 597 9021

Email

jfrecruitment@aeoncambodia.com.kh

Website

http://aeonphnompenh.com/

Address

2nd floor of building #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Company Profile

AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern life style merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

General Benefit/ អត្ថប្រយោជន៏
- Life insurance / ធានារ៉ាប់រងជិវិត
- NSSF / សេវាធានារ៉ាបរង បសស
- Annual Leave / ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
- Public Holiday / ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ
- 6-7Day Off / ឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃ/ខែ
- Special Leave / ច្បាប់សម្រាកពិសេស
- Annual Party and Monthly staff birthday / កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គប្រចាំខែ
- Bonus 2 times a year / ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ពីរដង/ឆ្នាំ
- Time Attendាnce / ប្រាក់មកទៀតទាត់
- Gasoline / ប្រាក់បន្ថែមថ្លៃសាំង
- Annual Salary Increase / តំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
- 01 Meal / អាហារមួយពេល
- Uniform / ឯកសណ្ឋាន
- Overtime/ ប្រាក់ថែមម៉ោង
- Local and Oversea Training/ បណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស
- Employee Annual Trip/ ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់បុគ្គលិក
- Gift for marriage​ and baby / កាដូរសម្រាប់អាពារហ៍ពិពាហ៍ និងទារក
- Seniority & Severance Payment / ប្រាក់អតីតភាពគារងារ & ប្រាក់បញ្ជប់កិច្ចសន្យា

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add