Hot Jobs

 • Junior PHP/Laravel Student - FieldBi
 • Senior Admin Officer (Negotiation) - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Customer Service , Dealer - PNC365
 • Marketing Manager - C&T ADVERTISING PTE.,LTD
 • Cashier - C&T ADVERTISING PTE.,LTD
 • Warehouse Executive/Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • iOS Developer($400-$700) - Skybooking CO., LTD
 • Assistant Accountant - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • API Developer($400-$700) - Skybooking CO., LTD
 • Web Front End Developer - Skybooking CO., LTD
 • Veterinarians (ពេទ្យសត្វ) work in Farm or Representative - Medivet Co., Ltd
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Manager, Consumer Credit Operation - CIMB BANK PLC.
 • Management Trainee (Salary: 350 USD-600 USD ) - HANDA ADVISORY
 • Banquet Manager - The Terrace Tk
 • Finance Manager - Asia Pacific Finance Plc. (APF)
 • Sales & Marketing Manager - The Terrace Tk
 • Social Media Officer - Tang Kung Pay Plc.
 • Director, Operation - Manulife(Cambodia) PLC
 • Senior Manager, Business Support - Manulife(Cambodia) PLC

មន្ត្រីជំនាញផ្នែកថវិកាចំនួន០១រូប

Company

Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)   

type

Goverment Organization

Function

Others

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Finance

Hiring

Industry

Others

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jul-06-2020

Closing Date

Jul-15-2020

Job Description

 

Job Requirements

  - ត្រូវមានសញ្ញាប័ត្រយ៉ាងទាបបំផុតត្រឹមបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យ, ហិរញ្ញវត្ថុ, ពាណិជ្ជសាស្រ្ត, សេដ្ឋកិច្ច ឬសញ្ញាប័ត្រប្រហាក់ប្រហែល
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ ក្នុងការងាររៀបចំនិងអនុវត្តថវិកា
- មានបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងការរៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះទាក់ទងនឹងការរៀបចំ និងតាមដានការអនុវត្តថវិកា
- ចេះសរសេរ និងនិយាយភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
- មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងវិស័យសាធារណៈ ជាពិសេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា
- ត្រូវមានជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារជាក្រុម
- ត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិត ចូលចិត្តការងារកែទម្រង់ និងមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង
- មានចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យផ្អែកកំព្យូទ័រ
- ចូលចិត្តការងារកែទម្រង់ និងស្ម័គ្រចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
- មានបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៏ទៅសហការីដ៏ទៃទៀត

ការជ្រើសរើសនេះ បើកចំហដល់បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីទាំងអស់មកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងសាធារណៈជន។ ស្ត្រីត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់មុខតំណែង។
ប្រាក់បៀវត្សនឹងត្រូវទទួលបានសមរម្យ និងផ្អែកលើសមត្ថភាព បទពិសោធន៍ និង គុណវុឌ្ឍិ៍របស់បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី។
បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) និង Cover Letter ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅ Email ឬផ្ញើទៅអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមរាល់ម៉ោងធ្វើការយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង៥:៣០នាទី ល្ងាច។ សូមទាញយកលក្ខខណ្ឌយោងតាមគេហទំព័រ http://www.pfm.gov.kh/index.php/km/job-vacancy-kh។

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Office

Phone

010758569

Email

huy.sovannara@pfm.gov.kh

Website

http://www.pfm.gov.kh

Address

Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Company Profile

ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានចាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាជំហានៗ មានរយៈពេលវែងដែលមានគោលបំណងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តការងារ គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងក្នុងនាមជាសេនាធិការប្រកបដោយគុណភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋានត្រូវការចាំបាច់នូវមន្ត្រីបម្រើការងារមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាព មានជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍សមស្របតាមការងារនីមួយៗ។

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add